Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag06nov202210:00

TERHEIJDEN BINNENPOLDER

Vogelwandeling

De Terheijdense Binnenpolder, een van de oudste polders van Nederland, is een natuurgebied ten noorden van Breda. Het bijzondere van dit gebied is het grote aantal ecosystemen. Bijna alle combinaties tussen zuur en niet zuur, geplagd en ongeplagd, schraal en rijk, droog en nat zijn hier wel te vinden.

Deze polder ligt precies op de overgang van zand naar kleigrond. De ondergrondse waterstromen botsen tegen de kleigronden, die veel vaster zijn van structuur. In lage gebieden heeft het water dan de neiging om omhoog te komen, het zogenaamde kwelwater.

Het kwelwater hier is duizenden jaren oud. Omdat het al die jaren door de grond heeft gestroomd, zijn als het ware de voedingsstoffen eruit gezeefd. Dit water is dan ook heel voedselarm en vaak kalkrijk en dat is heel belangrijk voor het planten en dierenleven hier.

Deze binnenpolder was, vóórdat ze halverwege de jaren 50 van de 20e eeuw werd drooggelegd, een zeldzaam moeras- en natuurgebied. In de blauwgraslanden groeiden bijzondere planten. Deze verdroging ten behoeve van agrarische activiteiten was rampzalig voor de natuurwaarden.

Sinds 2007 wordt gewerkt aan herstel. Staatsbosbeheer heeft van een aantal percelen de voedselrijke bovenlaag laten afgraven en ook is het waterpeil weer verhoogd. Er zijn enkele nieuwe petgaten gegraven, met de bedoeling het verlandingsproces weer op gang te laten komen. Het beheer is gericht op terugkeer van de vegetatietypen van veenmoerassen en moerassige hooilanden en op verbetering van de weide- en watervogelstand.

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht en kan hier.

Na inschrijving ontvangt u informatie over de vertrekplaats.

Indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken, het inschrijfformulier wordt niet geopend.

Algemene informatie

zondag 6 november 2022 - 10:00 tot 12:00
Thema: blijvers en trekkers
Extra Informatie: 

We hopen tijdens deze ochtendwandeling veel soorten trekvogels te zien – neem uw verrekijker mee.

Foto: Lieneke Steijn