Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag25aug201914:00

STRIJBEEKSE HEIDE, Natuurwandeling

Vrij toegankelijk

Tot in de 20e eeuw was de Strijbeekse Heide voor een groot deel nat en moerassig, met veel vennen en poelen. De ligging tussen de toen nog vrij meanderende Chaamse Beek en Strijbeekse Beek had daar veel mee te maken. De grondwaterstand was veel hoger dan nu. Het moet een schitterend, maar moeilijk toegankelijk natuurgebied zijn geweest, echt woeste, drassige grond.

Pas in de periode 1920-1940 ‘sloeg de vooruitgang toe’ en werd het gebied ontgonnen. Het werd ontwaterd en geëgaliseerd t.b.v. de landbouw. Van de 600 ha natuur bleef slechts 200 ha gespaard. Dankzij de bijzondere plantengroei werden de drie grote vennen, Zwarte Goor, Langven en Rondven met het tussenliggende terrein, in 1932 als Staatsnatuurreservaat aangewezen.
Deze natuurwaarden gingen door de ontwatering t.b.v. het landbouwgebied echter sterk achteruit. De vennen kwamen vrijwel droog te staan en de heidevelden vergrasten en verbosten, door verdroging, door een veel te grote toevoer van meststoffen uit de omgeving en door luchtverontreiniging.

Sinds de jaren 90 heeft Staatsbosbeheer veel gedaan om de natuur nieuwe kansen te geven. Afvoersloten werden afgedamd of gedempt, de vergraste heide en de venoevers afgeplagd, de venbodems opgeschoond en boomopslag verwijderd. De Strijbeekse Heide is nu weer een waardevol natuurgebied, waar mooie ontwikkelingen gaande zijn.
Er werd rundvee ingezet om het gebied te begrazen en sinds 2004 wordt de heide elk jaar een paar keer door een schaapskudde begraasd.  

In 2006 is een oppervlakte van ruim 9 ha dennenbos gekapt, met de bedoeling hier ook weer heide te laten ontwikkelen. Het terrein werd ook afgeplagd en geschraapt, waarbij het oude bodemprofiel met niveauverschillen zo goed mogelijk werd hersteld. De heidevegetatie is daar weer mooi op gang gekomen. We gaan eens kijken hoe paars de heide dit jaar is !

Algemene informatie

zondag 25 augustus 2019 - 14:00 tot 16:00
Natuurwandeling met thema "Op de hei"
Locatie: 
Parkeerplaats Staatsbosbeheer
kruising Goudbergseweg/Erikaweg
4856AD Strijbeek
Nederland
Extra Informatie: 

LET OP : de vertrekplaats ligt aan de oostkant van de Erikaweg, inrijden vanaf de Goudbergseweg.
Zie plattegrondje.

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image