Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag25sep202213:30

’S GRAVENMOER

Natuurwandeling

’s Gravenmoer is een karaktervol, oud dorp met een historisch centrum, veel waterwegen en fraaie, oude gebouwen. In de omgeving ligt een kleinschalig weidelandschap, waar het riviertje de Donge doorheen stroomt. Er groeien veel knotwilgen en elzen langs het water en eiken en beuken op de dijken. Er staan in deze omgeving veel mooie, oude boerderijen, vaak met hun eigen bruggetje vanaf de weg. Het Kerkebos is een park met oude bomen en hier en daar bijzondere plantengroei, o.a. stinzeplanten.  

Oorspronkelijk hoorden het noordwesten van Brabant en het hele Langstraatgebied tot aan Waalwijk bij het graafschap Holland: dit gebied was onderdeel van de Grote of Zuidhollandse Waard. Door de Sint Elizabethsvloed in 1421 werd het van Holland gescheiden, maar pas in 1807, in de ‘Franse tijd’, officieel bij Brabant gevoegd.
De naam ’s Gravenmoer geeft aan, dat het gebied ooit aan de graaf van Holland toebehoorde. Hier en daar zijn grenspalen geplaatst, om de oude grens aan te geven. 

In vroeger tijd lag hier een uitgestrekt veengebied. In de middeleeuwen is het veen afgegraven, waarna het land werd ontgonnen. Door de hoge grondwaterstand was het alleen geschikt voor weide- en hooiland. Het vele water werd via sloten afgevoerd. Door inklinking zakte de venige bodem en moest men steeds meer en diepere sloten en vaarten graven, om afwatering mogelijk te maken. Met de uitgegraven grond werden de percelen weer opgehoogd. Zo ontstonden de lange smalle percelen, “slagen” genoemd.
Ook van dit slagenlandschap krijgen we iets te zien.

In de oude hooilanden, in de houtsingels en langs en in het water bestaat een rijk planten- en dierenleven.  

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht en kan hier.
Na inschrijving ontvangt u informatie over de vertrekplaats.

Indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken, het inschrijfformulier wordt niet geopend.

Algemene informatie

zondag 25 september 2022 - 13:30 tot 15:30
Extra Informatie: 

Natuurwandeling met thema : Natuur aan een laaglandbeek