Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag31mrt201914:00

Pannenhoef, natuurwandeling

Vrij toegankelijk

PANNENHOEF

Dit landgoed is sinds 1970 in bezit van het Brabants Landschap. De kern wordt gevormd door het voormalig landgoed “Arendsberg” met gelijknamig landhuis (1925). De naam “Pannenhoef” komt van een 19e eeuwse boerderij met pannendak, bijzonder in een tijd dat de meeste boerderijen met riet of stro gedekte daken hadden.

In de Pannenhoef vinden we veel vennen en moerassen, maar ook hoge, droge zandgrond. De vennen zijn ontstaan door turfafgravingen in vroeger eeuwen. De aanwezigheid van turf betekent wel dat het duizenden jaren geleden ook vennen of moerassen waren. Door dichte plantengroei waren ze verland en was het pakket van plantenresten tot veen geworden.
Er zijn twee belangrijke waterlopen in de Pannenhoef: de min of meer natuurlijke beek de Bijloop en de gegraven Turfvaart (1618), waarlangs turf vanuit de omgeving van Zundert naar Breda werd vervoerd.

In de 20e eeuw is het gebied sterk vervuild en verzuurd geraakt, vooral door overbemesting door de landbouw en de veeteelt in en om de Pannenhoef. Sommige vennen werden gedempt voor landbouwgrond en andere liepen leeg door graafwerk voor verbreding en uitdieping van de Bijloop, om een sterkere afwatering te bevorderen.

Sinds 1989 is hard gewerkt aan herstel van de natuurwaarden. Het vervuilde omgevingswater wordt nu zoveel mogelijk buiten het natuurgebied gehouden. Vennen zijn opgeschoond of opnieuw uitgegraven, de oude loop van de Bijloop is gedeeltelijk hersteld en er zijn amfibiepoelen aangelegd. Dankzij deze maatregelen hebben veel plant- en diersoorten zich goed hersteld.

De Pannenhoef is een vogelrijk gebied. In en om de vennen leven veel water- en moerasvogels, op de drogere delen en in de bossen zijn in alle seizoenen allerlei soorten zangvogels en spechten te zien, maar ook roofvogels zijn hier thuis.

foto van Yvonne Lavrijsen

Algemene informatie

zondag 31 maart 2019 - 14:00 tot 16:30
Natuurwandeling in de Pannenhoef, Thema : “Lokkend landschap”
Locatie: 
parkeerplaats de Lokkerberg, doorrijden tot de slagboom
Oosteindseweg
4891TN Rijsbergen
Nederland
Extra Informatie: 

Deze wandeling kan wat langer duren dan gebruikelijk: reken op 2 tot 2 ½ uur.

kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust, het is heel milieubewust

Google Maps image