Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag16okt202209:00

Natuurwandeling in het Mastbos bij Breda

Het Mastbos is ca. 600 ha groot en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

In de middeleeuwen bestond dit gebied ten zuiden van Breda uit “woeste grond”: bosjes, moerassen, vennen, heide en zandverstuivingen.

In 1515 gaf graaf Hendrik III van Nassau opdracht om daar een jachtbos aan te leggen. In Duitsland had hij succesvolle aanplantingen van Grove Dennenbossen gezien en die wilde hij hier ook hebben. Daartoe liet hij een Duitse bosbouwer overkomen, die kweekmateriaal meebracht. Het bos werd Oldhof, later Oudhof genoemd. De naam Mastbos ontstond pas, toen de dennen hoog en beeldbepalend werden. Inderdaad werden de hoge, rechte stammen wel als scheepsmast gebruikt. Het Mastbos bestaat dus ruim 500 jaar.

Tegenwoordig is het Mastbos veel uitgestrekter en gevarieerder dan toen. Zo heeft prins Maurits in 1620 een groot gebied aan het Masbos toegevoegd : het Vierkant van Maurits.

Sommige delen zijn zeer nat en moerassig, zoals in de omgeving van de Kogelvanger. Hier komen veel watervogels en amfibieën voor. In deze hoek van het Mastbos is het vroegere Turfven in ere hersteld. Het ven is ooit ontstaan door het afgraven van turf. Vervolgens is het ven gedempt en ontwaterd en werd het terrein als weiland verpacht. Een deel stond al jaren onder water en was al een eldorado voor libellen, amfibieën en watervogels.

In 2006 zijn plannen tot natuurherstel uitgevoerd en zijn het ven en de moeraszones opnieuw uitgegraven. Met stuwtjes wordt het water op peil gehouden. Een ooit rechtgetrokken beek, de Bosbeek, die vanuit dit gebied naar het zuiden, via de Klokkenberg naar de Mark loopt, is weer hermeanderd en zichtbaar gemaakt. Het gebied ten zuiden van de Kogelvanger is nu open en ruim, met twee grote vennen - de Mastenlaan is gebleven en loopt er tussendoor.

In de afgelopen jaren zijn er heel wat oude, eenvormige naaldhoutpercelen gedund door SBB. Zo wordt het oude Mastbos steeds verjongd. Het bos wordt afwisselender en rijker aan verschillende natuurtypen.

Aan de Stouwdreef is een uitzichtpunt aangelegd. Hier kan het vennen- en moerasgebied achter de Kogelvanger worden overzien. Dit blijft echter een gesloten natuurreservaat.

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht en kan hier
Na inschrijving ontvang je informatie over de vertrekplaats.

Indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken, het inschrijfformulier wordt niet geopend.

 

Algemene informatie

zondag 16 oktober 2022 - 09:00 tot 11:30