Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag12dec202113:30

Natuurwandeling Duiventoren

Publiekswandeling

Dit bosgebied is onderdeel van de boswachterij Dorst, die totaal ruim 1000 ha groot is. Of het genoemd is naar Willem, heer van Duivenvoorde (eigenaar in de 14e eeuw) of naar de duiventoren, die omstreeks 1600 bij een pachtboerderij van het Kasteel van Dongen stond ?  Niemand weet het zeker. Zeker is wel, dat bij de Vijfeikenweg -  in wat nu het Mikkenbos heet - in de 18e eeuw de galg van Oosterhout stond.
Sinds 2004 staat in de Duiventoren een zandstenen kunstwerk, dat een duiventoren symboliseert.
Het is een geschenk van het Cultuurfonds aan Staatsbosbeheer.

Een deel van dit bosgebied wordt “het Moerken” genoemd, wat aangeeft dat hier in vroeger tijd turf werd gestoken. De bodem is in sommige delen tamelijk drassig en venig.
Op verschillende plaatsen zijn poelen en waterpartijen te vinden.  Er zijn echter ook stuifduinen, die aan het begin van de 20e eeuw door Staatsbosbeheer zijn beplant, om het zand vast te leggen. In de noordoostelijke hoek van het gebied liggen nog steeds stuifzanden, die de Woeste Zee worden genoemd.

De begroeiing van ‘de Duiventoren’ bestaat voor een groot deel uit naaldbomen en Amerikaanse eiken, maar er zijn ook percelen met gemengde begroeiing en er is een beukenbos. Het beheer is erop gericht, om door dunningen in  naaldhout en Amerikaanse eik een natuurlijker bos met open ruimten en meer inheems loofhout te krijgen. De resultaten van dit beheer zijn op sommige plekken al goed zichtbaar.

De wandeling start om 13.30 uur. Inschrijven is verplicht en kan hier.
Maar vol = vol en indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken, het inschrijfformulier wordt dan niet meer geopend.

Algemene informatie

zondag 12 december 2021 - 13:30 tot 15:30
Natuurwandeling Duiventoren
Extra Informatie: 

Denkt u aan de 1 ½ meter regel. Laat niets van hand tot hand gaan en
gebruik alleen uw eigen loep, spiegeltje, verrekijker, enz.