Mark & Donge
Vogels
Op
zondag17nov201910:00

MARKDAL EN MASTBOS Vogelwandeling

Vrij toegankelijk

Aan de zuidkant van Breda liggen het Mastbos en het Markdal. Het Mastbos ligt op een zandrug, die de waterscheiding vormt tussen de stroomgebieden van de Mark en de Aa of Weerijs. De Mark ontspringt bij Merksplas in België. 

Meer dan 15 jaar geleden zijn de meanders van de Mark voor een deel hersteld. Het dal tussen de Reeptiend en Ginneken is op de schop gegaan, met de bedoeling de beek weer te laten kronkelen, meer water te bergen en vast te houden en zo ook het natuurherstel op gang te brengen. Het dal ziet er nu heel weids uit, met graslanden en plas-drasgebieden.
Het is een prachtig, groen en waterrijk landschap geworden. 

In en om het water komen water- en moerasvogels voor, op de drogere delen en in het bos zijn in alle seizoenen allerlei zangvogels en spechten te zien, maar ook roofvogels zijn hier thuis. We hopen tijdens deze ochtendwandeling veel soorten te zien. 

Algemene informatie

zondag 17 november 2019 - 10:00 tot 12:00
Vogelwandeling, vrij toegankelijk Thema : Tussen bos en water
Locatie: 
Parkeerplaats Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836AA Breda
Nederland
Extra Informatie: 

De gidsen bij deze wandeling zijn allen lid van onze IVN Vogelwerkgroep. Zij brengen enkele telescopen mee, maar vergeet ook uw eigen verrekijker niet.
Draag liefst waterdichte schoenen en kleding in gedekte kleuren.
Dit deel van het Markdal en het Mastbos worden beheerd door Staatsbosbeheer.

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image