Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag01dec201914:00

LANDGOED OOSTERHEIDE Natuurwandeling

Vrij toegankelijk

Dit gebied aan de zuidrand van Oosterhout is sinds 1975 eigendom van Natuurmonumenten.
Het oostelijke deel wordt ook Kalix Berna genoemd, afgeleid van de naam van een 18e eeuwse eigenaar, Kalckberner. De naam veranderde van Bos van Kalckberner via Kalkbergen naar Kalbergen. De Kalbergseweg aan de oostzijde herinnert hier nog aan. In de 19e eeuw werd de naam "modieus gelatiniseerd" tot Kalix Berna.

In de periode 1700-1800 werden hier vaak grote legeroefeningen gehouden. Er lag toen een uitgestrekt open heidegebied met zandverstuivingen en weinig begroeiing. Er was nog geen sprake van snelwegen en kanalen, dus de heide- en bosgebieden van Vrachelen, Oosterhout, Teteringen,  Dorst en Dongen, liepen nog in elkaar over.
De drie raadselachtige heuvels, die nu middenin het bos van landgoed Oosterheide liggen, waren kogelvangers in toen open terrein. Pas in 1913 werd dit herontdekt, door de vondst van enkele oude schetsen in een archief. Hier en daar liggen ook nog loopgraven en opgeworpen walletjes.

Het witte "kasteeltje" is rond 1910 gebouwd door Karel Delcourt van Krimpen, de toenmalige eigenaar. Hij heeft het parkgedeelte in Engelse landschapsstijl laten aanleggen en de herbebossing van het gebied aangepakt. Er zijn wel 70 boomsoorten aangeplant, meest naaldhout. Sommige lanen zijn met ongebruikelijke combinaties van loof- en naaldboomsoorten beplant.
Nu wordt geprobeerd de vele naaldhoutpercelen terug te zetten en geleidelijk een natuurlijker loofbos te ontwikkelen.

De verspreid liggende weilanden en akkers maken Oosterheide tot een aantrekkelijk, gevarieerd landschap. Natuurmonumenten streeft er naar de landgoedstijl in stand te houden en de natuurwaarden te verbeteren. Zo zijn er vennetjes en amfibiepoelen uitgegraven.
Op sommige akkers worden oude graansoorten verbouwd, met de bijbehorende akkerkruiden, die allerlei vlinders en andere insecten aantrekken, wat weer gunstig is voor de vogelstand. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden hier nooit gebruikt.

Het landgoed is een belangrijk onderdeel van het Landschapspark de ‘Open Linie’, de groene zone die behouden moet blijven en liefst moet worden uitgebreid, om  Breda en Oosterhout van elkaar gescheiden te houden. De stedelijke bebouwingen mogen niet in elkaar overgaan.

Algemene informatie

zondag 1 december 2019 - 14:00 tot 16:00
Natuurwandeling, vrij toegankelijk Thema : ‘Diversiteit aan bomen’
Locatie: 
: einde asfalt nabij
Tilburgse Baan 7
4904SP Oosterhout
Nederland
Extra Informatie: 

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image