Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag26mei201914:00

LANDGOED HONDSDONK, natuurwandeling

Vrij toegankelijk

Hondsdonk (285 ha) vormt samen met Luchtenburg en Valkenberg een vrijwel aaneengesloten landgoederenzone van ongeveer 600 ha. Alleen de Chaamseweg snijdt er doorheen. Omdat zo’n drukke verkeersweg voor veel kleine dieren een gevaarlijke of zelfs onneembare barrière is, zijn hier enkele “faunatunnels” aangebracht. De aanleg van deze tunnels, op diverse plaatsen in Brabant, is een project van de provincie, in het kader van het Natuurnetwerk, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur genoemd. De faunatunnels verbinden versnipperde natuurgebieden met elkaar en geven kleine dieren meer mogelijkheden om op een veilige manier hun actieradius te vergroten en inteelt en uitsterven te voorkomen.

Hondsdonk is waarschijnlijk het oudste van de drie landgoederen. Het wordt al genoemd in een acte uit 1364. Het landhuis is gebouwd in empirestijl en dateert uit 1795.

Het gebied heeft een gevarieerd “oud” landschap: loof- en naaldhout, vijvers, akkers, weilanden, houtwallen en beuken- en eikenlanen. Hondsdonk heeft droge en drassige gronden en er stromen twee beken door: de Chaamse beek en de Grote of Rode beek.
In de beekdalen is de bodem vaak leemhoudend, soms venig, wat een rijke plantengroei oplevert, met veel voorjaarsbloeiers. 

Dankzij de landschappelijke variatie komen er veel vogelsoorten voor: tal van zangvogels, roofvogels,  water- en weidevogels. In de oude bomen nestelen holenbroeders, zoals spechten, boomklevers, uilen, holenduiven, enz., maar ook vleermuizen. Holenbroeders zijn al vroeg in het jaar actief. Hun nesten liggen immers warm en beschut in de boomstam. Bosuilen broeden al in februari. 

Algemene informatie

zondag 26 mei 2019 - 14:00 tot 16:00
Natuurwandeling door landgoed Hondsdonk. Thema Vol kleur
Locatie: 
Nabij Hondsdonkseweg 5
Hondsdonkseweg 5
4858RM Ulvenhout
Nederland
Extra Informatie: 

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image