Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag26jan202014:00

KRABBEBOSSEN Natuurwandeling

Vrij toegankelijk

Dit tamelijk onbekende, circa 105 ha grote bosgebied is een voormalig landgoed, dat in 1986 in bezit kwam van het Brabants Landschap. De Krabbebossen liggen aan weerszijden van het riviertje de Aa of Weerijs, op twee dekzandruggen. Het grootste deel ligt op de westelijke oever.

De bodem is van gevarieerde samenstelling; voedselarm zand en ook lemig zand, vruchtbare beekdalgrond en veel veen- en leemlagen in de ondergrond. Ook zijn er wat hoogteverschillen. Dit alles en de aanwezigheid van vennen en kwelwater, maken het gebied rijk aan planten- en vogelsoorten. De meest kwetsbare gedeelten zijn niet toegankelijk.

Het verhaal gaat, dat bij het beleg van Breda in 1624/25, generaal Spinola de Aa of Weerijs hier liet afdammen, waardoor Breda het gebied ten zuidwesten van de stad niet onder water kon zetten. Resten van deze dam zijn nog zichtbaar in het landschap. Maar intussen is bekend, dat de dam jonger is en deel uitmaakt van de in 1701 naar ontwerp van Menno van Coehoorn aangelegde Zuiderwaterlinie of Zuiderfrontier. Ook de Linies van den Hout en van de Munnikenhof, ten noorden van Breda, horen hierbij.

Het grotendeels met naaldhout beplante gebied, wordt door Brabants Landschap geleidelijk tot een natuurlijker, gemengd bos met een goed ontwikkelde kruid- en struiklaag omgevormd.
De Krabbebossen zijn een schakel in het Natuurnetwerk Brabant -  vroeger Ecologische Hoofd Structuur genoemd - en verbinden diverse natuurgebieden met elkaar. De nabij gelegen autosnelwegen en spoorlijnen helpen daar niet bij, maar er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van de groene verbindingszones tussen Krabbebossen,  Liesbos, Vloeiweide, Pannenhoef, Trippelenberg en Mastbos. Zo is  in 2017 aan de oostzijde van de Aa of Weerijs een landbouwgebied van 40 ha in bezit van Brabants Landschap gekomen. Het wordt ingericht met poelen, houtsingels en elzen en knotwilgen, aansluitend bij het kamertjeslandschap op het landgoed.
Een nieuwe, positieve ontwikkeling dankzij het plan Landinrichting Weerijs Zuid.

Algemene informatie

zondag 26 januari 2020 - 14:00 tot 16:00
Natuurwandeling, vrij toegankelijk Thema : Stapstenen
Locatie: 
nabij school "de Koperakker
Montenslaan 2
4891SN Rijsbergen
Nederland
Extra Informatie: 

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image