Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag29sep201909:00

HET MERKSKE Natuur- en klimaatwandeling

Vrij toegankelijk

Het Merkske is een bijzondere beek: het volgt nog altijd zijn oorspronkelijke, natuurlijke kronkelloop. Het is waarschijnlijk de enige beek in Brabant, die vrijwel nergens verbreed en rechtgetrokken is. De  bedding is wel verdiept. Dat werkt drainerend op de omgeving en gaat ten koste van de kwelwater druk. Toch zijn dit, vergeleken met andere beken, relatief beperkte ingrepen. Reden hiervoor is, dat het Merkske over een lengte van 10 km de grens tussen Nederland en België vormt. Bijzonder is ook, dat langs dit stukje grens België ten noorden van Nederland ligt !

In het beekdal liggen natte hooilanden, vochtige en droge weiden, broekbossen en moerassen. Hoewel er, zoals overal, ook hier veel verloren is gegaan, hebben vooral de moerassen en hooilanden nog altijd een rijke vegetatie, met name op plaatsen waar voedselarm kwelwater aan de oppervlakte komt. Ook de vogelstand mag nog altijd bijzonder worden genoemd. Het Merkskedal is op veel plaatsen een "tijdloos", weelderig groen landschap, met riet- en schraallanden, bloemrijke hooilanden, houtwallen en houtsingels met o.a. knotwilgen.

Deze waardevolle natuurgebieden in het stroomgebied van het Merkske zijn grensoverschrijdend. Ook de problemen over water- en bodemvervuiling, door ongewenste ontwikkelingen als de vestiging van megastallen voor varkens en kippen zijn grensoverschrijdend. Een aantal natuurverenigingen en natuurorganisaties in België en Nederland willen deze problemen duidelijk onder de aandacht brengen.

Vlaamse en Nederlandse instanties in de hele regio werken steeds aan verder herstel van natuurwaarden, verbetering van de omstandigheden en verbetering van de waterkwaliteit. Daarom wordt deze gezamenlijke Natuur- en Klimaatwandeling  gehouden.

Algemene informatie

zondag 29 september 2019 - 09:00 tot 12:00
Natuurwandeling, vrij toegankelijk Thema : Natuur en Klimaat
Locatie: 
parkeerplaats Staatsbosbeheer, westelijk van
Hoogstratensebaan 83
5114AK Castelré
Nederland
Extra Informatie: 

Vroege start om 9.00 uur, zodat we de ‘zeisgroep’ in de Halse Beemden aan het werk kunnen zien.

Het beekdal bij het Merkske is gedeeltelijk via een laarzenpad te bewandelen. In en na regenachtige perioden is het soms zeer drassig.
Hoge waterdichte schoenen of laarzen worden aanbevolen !

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image