Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag24mrt201914:00

HAAGSE BEEMDENBOS en polder. Natuurwandeling

Vrij toegankelijk

Natuurwandeling in de Haagse Beemden, bos en polder

Het gebied bij de Mark, ten noordwesten van Breda, nabij de Asterdplas wordt ook wel de vierde bergboezem genoemd. Bij hoge watertoevoer in de Mark, kan dit 280 ha grote gebied drie miljoen kubieke meter water bergen en daardoor zorgen dat de stad Breda droge voeten houdt. De andere bergboezems liggen bij Terheijden, in Rooskensdonk en in Weimeren.

Van oudsher liggen hier z.g. beemden, dit zijn drassige hooi- en weilanden, die vaak meermalen per jaar overstroomden. Daardoor waren ze voor de mens alleen bruikbaar als weide- en hooiland, maar niet voor bewoning of landbouw.
Dankzij al die nattigheid waren dit zeer rijke natuurgebieden, met bijzondere plantengroei en vele vogelsoorten. In de wintermaanden waren en zijn er veel doortrekkende en pleisterende  water- en weidevogels, in het voorjaar veel broedende vogels van vele soorten.
In de jaren 80 van de 20e eeuw werd het Haagse Beemdenbos aangelegd en in 1990 opengesteld. Het is 65 ha groot en wordt net als de polders beheerd door SBB.

Door de verhoogde grondwaterspiegel verandert dit bos van karakter en wordt een drassig broekbos. De voormalige akkers en weilanden worden bloemrijke graslanden, voor een deel door vee begraasd. Zover is het nog niet overal, er moet nog veel voedselrijkdom weggewerkt worden. Deze grootschalige natuurontwikkeling is onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur EHS en tevens compensatie voor verloren gegane natuur bij de aanleg van de verkeersbundel A 16 / HSL.

Algemene informatie

zondag 24 maart 2019 - 14:00 tot 16:00
Natuurwandeling in de Haagse Beemden, bos en polder
Locatie: 
Parkeerplaats Asterdplas
Rietdijk
4823ZK Breda
Nederland
Extra Informatie: 

Vergeet uw verrekijker niet ! Kleding liefst in gedekte kleuren. Waterdichte schoenen aanbevolen – het terrein kan hobbelig en drassig zijn.

kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust, het is heel milieubewust

Google Maps image