Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag11aug201914:00

GOOREN EN KROCHTEN, Natuurwandeling

Vrij toegankelijk

Een geheimzinnige en duistere naam - Gooren en Krochten. Toch ligt hier een gevarieerd natuurgebied. De gidsen zullen u graag vertellen wat de herkomst van deze naam is.

Dit gebied ligt ten zuidoosten van Zundert, tegen de grens met België aan. Het is in bezit van Staatsbosbeheer, dat hier al lange tijd versnipperde natuurgebieden had. Door de reconstructie = ruilverkaveling Zundert en omgeving, zijn enkele tussen- en omliggende landbouwgebieden aan de natuur teruggegeven. Op sommige plaatsen is de overbemeste toplaag afgegraven en afgevoerd en het natuurherstel is nu op gang gekomen. Het Natuurnetwerk oftewel de Ecologische Hoofdstructuur wordt hiermee weer wat completer gemaakt.

Er loopt een tot 12 meter hoge zandrug ongeveer noord-zuid door het gebied. Deze vormt de waterscheiding tussen de stroomgebieden van de Mark in het oosten en de Aa of Weerijs in het westen.

De Gooren en Krochten vormen een aantrekkelijk, veelzijdig natuurgebied. Bij de beek de Goorloop liggen natte, drassige beemden en op de hoge, droge zandgrond liggen bossen en heideveldjes. Er zijn ook vennen en oude veenputten, want vroeger werd hier ook turf gewonnen. Sommige stukken kunnen in regenachtige periodes flink drassig zijn, dus waterdichte schoenen kunnen nodig zijn.

Algemene informatie

zondag 11 augustus 2019 - 14:00 tot 16:00
Natuurwandeling met Thema "Bij de grens"
Locatie: 
Informatie bord Staatsbosbeheer, nabij
Meirseweg 56
4881MJ Zundert
Nederland
Extra Informatie: 

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image