Mark & Donge
Vogels
Op
zaterdag22jun201906:00

De Kwade Hoek, Goedereede, vogelexcursie hele dag

Uitlsuitend voor IVN leden

De Kwade Hoek is een dynamisch getijdengebied binnen de Duinen van Goeree. Vroeger werd dit gebied ook wel “de kwaaien hoek” genoemd omdat er een verraderlijke stroming stond en er zandbanken lagen voor de kust. Veel schepen liepen vast op de zandbanken en schippers waren blij als ze er voorbij waren, even verderop bevond zich dan ook “goede rede” waar ze veilig aan konden meren. Tegenwoordig is het een prachtig natuurgebied ten noorden van Goedereede en is het een getijdengebied dat volop in beweging is. Het gebied ligt aan de Noordzee en heeft dus ook te maken met eb en vloed. In de winter kan het zoute water via geulen en kreken het gebied instromen. 
 
Je wandelt door een uitgestrekte duinvallei met veel variatie waar je o.a. de volgende vogelsoorten zou kunnen zien/horen: zomertortel, nachtegaal, roerdomp, lepelaar, sprinkhaanzanger, bruine kiek, boomleeuwerik, zwartkopmeeuw en strandplevier. Op de terug wandeling over het strand zullen ongetwijfeld langs de vloedlijn en op het water nog meer soorten te vinden zijn.

Algemene informatie

zaterdag 22 juni 2019 - 06:00 tot 17:00
Vogelexcursie van een hele dag
Locatie: 
Vertrek: Brandweerkazerne Terheijden
Zeggelaan 131
4844 SE Terheijden
Nederland
Extra Informatie: 

Dagexcursie

Google Maps image