Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag30jun201914:00

DE HOOIBERG, Natuurwandeling

Vrij toegankelijk

De Hooiberg is een bosgebied van 25 ha bij Prinsenbeek. Het ligt vlakbij het Liesbos, maar is daar geen onderdeel van. Hier lag tot ver in de 19e eeuw ‘woeste’ heidegrond. De meeste woeste gronden zijn ontgonnen tot landbouwgebied, maar de Hooiberg werd met bomen beplant.

Er is nu een verbinding met het Liesbos gemaakt, doordat een Ecologische Verbindingszone langs de Zanddreef is aangelegd. Ook een oud kerkepad bij Prinsenbeek is onlangs hersteld. Vanuit Prinsenbeek kan nu een “ommetje” langs de Hooiberg worden gemaakt. Onder de Leursebaan ligt een faunapassage, waardoor kleine zoogdieren veilig de oversteek kunnen maken van het Liesbos naar de Hooiberg en terug.

Ook wordt gewerkt aan ‘de Groene Schakel’ een landschapsecologische zone tussen het Liesbos en de Berk, via de Hooiberg.
De zone bestaat uit bosjes, graslanden, poelen en moerassige gebiedjes. Bedoeling is, dat in de omgeving van het Liesbos en andere natuurgebieden op den duur nog meer groene schakels tot stand gaan komen, als verbetering van de Ecologische Hoofdstructuur, oftewel het Natuurnetwerk.
Deze aanleg bij de Hooiberg is een project van Breda, Etten Leur en de provincie. Het beheer is in handen van Staatsbosbeheer.

Door de veiliger verbinding tussen Liesbos en Hooiberg krijgen flora en fauna meer ruimte.
Door de aanleg van wandel- en fietspaden ontstaan er ook voor wandelaars en fietsers nieuwe mogelijkheden. Tijdens deze wandeling gaan we eens kijken, wat er allemaal te ontdekken valt, in dit weinig bekende gebied.  

Foto: Chiel Simons

 

Algemene informatie

zondag 30 juni 2019 - 14:00 tot 16:00
Natuurwandeling door “de Hooiberg”, Prinsenbeek , vrij toegankelijk Thema : Groene verbinding
Locatie: 
Parkeerplaats ingang Prinsendreef tegenover
Zanddreef 31
4841 LC Prinsenbeek
Nederland
Extra Informatie: 

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image