Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag22sep201914:00

De Berk Natuurwandeling

Vrij toegankelijk

In het oude veengebied tussen Prinsenbeek en Zevenbergen liggen enkele natuurreservaten van Staatsbosbeheer. Ze bestaan uit oude en jonge veenputten in verschillende stadia van verlanding, met daar tussendoor dijkjes en stukken blauwgrasland. Er zijn ook moerassen en elzenbroekbosjes.
Hier en daar zijn nog restanten van de vroeger zeer soortenrijke plantengroei te vinden.

Staatsbosbeheer probeert de oude natuurwaarden terug te brengen, door het gebied weer natter te maken, maar ook door vervuild oppervlaktewater “buiten de deur te houden”.
Er zijn ook enkele nieuwe veenputten gegraven, niet om turf te winnen, maar om het verlandings-proces weer op gang te brengen. De bedoeling is, dat in deze putten (petgaten) een opeenvolging van vegetatietypen zal ontstaan, waardoor de ontwikkeling van open water, via trilveen naar vast land zichtbaar wordt. Een proces van vele jaren, maar al heel interessant om te volgen.

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant ontwikkelen plannen om de waterhuishouding in de beemdengebieden van de Mark verder te verbeteren, in combinatie met de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het plan omvat de natuurgebieden Weimeren, Strijpen, de Berk, Kelsdonk en Zwermlaken. De uitvoering zal nog geruime tijd op zich laten wachten. Vooral de verwerving van grondgebied vraagt veel tijd en geld.

Algemene informatie

zondag 22 september 2019 - 14:00 tot 16:00
Natuurwandeling , vrij toegankelijk Thema : Stukje turfgeschiedenis.
Locatie: 
Bij Restaurant In den Molen
Zevenbergseweg 21
4871NJ Etten Leur
Nederland
Extra Informatie: 

De wandelroute is voor een groot deel een laarzenpad ! Houd dus rekening met hier en daar natte en soms slecht begaanbare paden, zeker als er recent veel regen is gevallen.

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image