Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag03nov201914:00

CHAAMSE BOSSEN Natuurwandeling

Vrij toegankelijk

De boswachterij Chaam is 1325 ha groot en in bezit van Staatsbosbeheer.
Deze bossen zijn in de jaren 1920-1940 aangeplant. Bijna al het plant- en graafwerk is door werklozen met de hand en de spa gedaan. Daarvóór lagen er z.g. woeste en onnutte gronden, die voor een groot deel uit moerassen bestonden. De moerassige delen werden door gegraven sloten zoveel mogelijk ontwaterd. Maar er lagen ook bosjes, heidevelden en zandverstuivingen. 
De nieuwe bossen waren niet als natuurgebied bedoeld, maar als houtproductiebossen.

Het Putven was van oorsprong een ondiep ven in moerasgebied. Het werd verder uitgegraven om als houtvijver voor het inwateren van boomstammen te dienen. Met de uitgegraven grond werd de omgeving opgehoogd. Vooral in de jaren 60 en 70 was het een populaire recreatieplas met strandjes en ligweiden. 

De tijden zijn veranderd en de laatste jaren wordt de sterke verdroging van dit gebied zoveel mogelijk ongedaan gemaakt. De afvoersloten zijn afgedamd of van stuwtjes voorzien. Er wordt nu juist geprobeerd om zoveel mogelijk water in het gebied vast te houden. Dat betekent, dat veel naaldbomen afsterven, maar ook dat allerlei loofbomen nieuwe kansen krijgen. De eentonige, donkere naaldbossen worden natuurlijker en aantrekkelijker - gemengd loofbos, met veel berken, wilgen en elzen. 
De grondwaterstand is flink omhoog gebracht. Op diverse plaatsen zijn oude vennen en ‘goren’ weer met water gevuld. Daar begint zich een gevarieerde plantengroei te ontwikkelen, die tientallen jaren geleden algemeen voorkwam. Een groot deel van het bosgebied is ‘struingebied’, waar wandelaars zich niet aan de gebaande paden hoeven te houden. 
Al met al zijn de ontwikkelingen interessant en positief. Het ging hier lange tijd van nat naar droog, maar nu weer van droog naar nat ! Dat is goed voor de biodiversiteit in de natuur. 

“Leven met water” is het thema van deze wandeling. 
Of wordt het na twee droge zomers toch “Leven zonder water”? 

Algemene informatie

zondag 3 november 2019 - 14:00 tot 16:00
Natuurwandeling, vrij toegankelijk Thema : Leven met water
Locatie: 
Parkeerplaats bij rest. De Steengroeve
Industriestraat 24
4861 PR Chaam
Nederland
Extra Informatie: 

Dit gebied kan na regenval drassig zijn. Zorg dan voor waterdichte schoenen of laarzen. 

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image