Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag06okt201914:00

ALPHENSE BERGEN Natuurwandeling

Vrij toegankelijk

De Alphense Bergen is een 200 ha groot bosgebied tussen Chaam en Alphen. Het zijn de jongste bossen van Staatsbosbeheer in de Baronie van Breda.

In voorbije eeuwen lagen hier heidevelden en stuifzanden, ontstaan door roofbouw en overbegrazing op voedselarme zandgrond. Hier en daar lagen ook stukken bos, die echter tijdens de eerste wereldoorlog vrijwel helemaal gekapt zijn. Pas in de periode 1931-1935 is de bebossing serieus ter hand genomen, nadat de aanplant van de Chaamse bossen gereed was. In het kader van de werkvoorziening is het gebied door werklozen handmatig gespit en beplant. Er werd voornamelijk naaldhout aangeplant, want het bos was bedoeld als productiebos, vooral voor stuthout in de kolenmijnen.

De vroegere stuifzanden en heidevelden zijn nog herkenbaar in het golvende terrein en in hier en daar nog voorkomende korstmossen als Rendiermos en Heidelucifer. Ook groeit er nog heel wat struikheide, waardoor sommige paden in augustus-september mooi paars omzoomd zijn.

Dat er ook oude bosgrond is, is te zien aan de aanwezigheid van Adelaarsvaren en Valse salie.

De Alphense Bergen sluiten aan op de Chaamse bossen en vormen daarmee een belangrijke schakel in de EHS – Ecologische Hoofdstructuur.

Het tegenwoordige beheer is er op gericht om door kappen en uitdunnen dit naaldbos geleidelijk om te vormen tot een gevarieerder natuurgebied. De bedoeling is om te komen tot een gemengd bos, met heideveldjes, een rijke ondergroei van struiken en planten en een fraaie zoombegroeiing aan de bosrand. De eerste resultaten van dit beheer zijn al zichtbaar.

Algemene informatie

zondag 6 oktober 2019 - 14:00 tot 16:00
Het thema van deze wandeling is ‘Naalden en kegels’.
Locatie: 
Kruising Fransebaan-Flaasdijk 5131PC Alphen
Nederland
Extra Informatie: 

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image