Aanmelding jeugdleden

Hier kunnen alleen nog jeugdleden worden aangemeld.
Vul het formulier hieronder in en druk op de knop ‘Hier aanmelden’ onder aan het formulier.

Andere aanmeldingen lopen via 'Lid worden' op de homepage van IVN.

Klik hier voor de lidmaatschapsvoorwaarden.
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Gegevensbescherming (AVG)
IVN verwerkt je gegevens om jouw lidmaatschap uit te voeren. Ook verwerken wij je gegevens om je te informeren over onze dienstverlening. Meer weten? Klik hier voor het cookie en privacystatement

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens, adresgegevens, lidmaatschapsgegevens en machtigingsgegevens worden alleen gebruikt voor registratie in de ledenadministratie en intern gebruik voor uitvoering van de statutaire taken. Deze gegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. De registratie valt onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Achternaam, zonder tussenvoegsel
Eventueel tussenvoegsel, zoals: van, der, de, op 't, etc.
Alleen voorletters (geen volledige voornamen)
Adresgegevens
Straatnaam ,huisnummer en eventuele huisnummertoevoeging
In het formaat: 1234 AB
Woonplaats in HOOFDLETTERS (!)
Lid gegevens
Voor een verklaring van de mogelijkheden, klik in de menu kolom op Lidmaatschap en contributie
Overschrijving
Op dit moment is het niet mogelijk via incasso te betalen. Er wordt aan gewerkt dit weer mogelijk te maken. Verzoeke voor nu het verschuldigde bedrag over te maken op rekening NL84 TRIO 0390 3020 82 ten name van IVN Mark & Donge, Breda onder vermelding van de reden van betaling. Het lidmaatschap gaat in als de betaling door ons is ontvangen.
Als je een extra bijdrage wilt doen, naast de standaard bijdrage, vul dan hier het bedrag van de extra bijdrage in.
Na aanmelding ontvang je een e-mail met daarin het ingevulde aanmeldingsformulier als bewijs van aanmelding.
De lidmaatschapsvoorwaarden staan bovenaan dit formulier