Aanmeldingsformulier IVN Mark&Donge

Hier kunt u zich aanmelden.

Als lid van IVN Mark&Donge heb je recht op deelname aan alle werkgroepen, je ontvangt 4 keer per jaar het verenigingsblad "Natuursignalen" en het blad "Mens en Natuur". De minimale bijdrage bedraagt 22 euro per jaar. De bijdrage wordt per automatische incasso geind. 

Als je op hetzelfde adres woont als een lid IVN, dan kun je huisgenootlid worden voor 10 euro per jaar. Je hebt dan dezelfde rechten als het lid. Het huisgenootlid ontvangt niet het verenigingsblad "Natuursignalen" en het blad "Mens en Natuur".

Als donateur voor 13 euro per jaar, ontvang je vier keer per jaar het verenigingsblad "Natuursignalen".

Gastlid kun je worden als je al lid bent van IVN. Je hebt dan dezelfde rechten als een lid en ontvangt ook het verenigingsblad "Natuursignalen". De bijdrage bedraagt 10 euro per jaar.

Als Jeugdlid kun je deelnemen aan De spitsmuizen, kinderen van groep 4 t/m 7,  of aan de Torenvalken, groep 8 t/m 16 jaar. Je ontvangt ook het verenigingsblad "Natuursignalen". De bijdrage is 20 euro per jaar.

Persoonsgegevens
Vul uw achternaam in.
Vul een tussenvoegsel van uw naam in. Bijv: "van" "der" "ter"
Vul uw voornamen in (afgekort)
Vul uw roepnaam in.
Adresgegevens
Uw adres: Straat en huisnummer (met eventuele toevoeging)
Lidgegevens
Bijdrage
De vermelde bijdrage is de minimale bijdrage per jaar
Machtiging
Doorlopende machtiging SEPA Naam incassant: IVN Mark&Donge Adres incassant: Leijsenstraat 3 Postcode incassant: 4901 PC Woonplaats incassant: OOSTERHOUT Land incassant: Nederland Incassant-ID: NL75ZZZ402813750000 Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan IVN Mark&Donge om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van IVN Mark&Donge. IVN Mark&Donge zal de ontvangst van uw machtiging bevestigen, middels het zenden van een email naar het door u opgegeven mailadres. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Vul hier uw IBAN bankrekeningnummer in
Vul de volledige naam in zoals deze op uw bankpas staat vermeld.