Vacatures

Penningmeester

Onze penningmeester, Theo van Mulken, heeft te kennen gegeven om na 14 jaar - mede  gelet op zijn leeftijd - binnen niet al te lange tijd het penningmeesterschap te willen beëindigen. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester. 

Wat houdt deze functie in: 

  • het bijhouden van de boekhouding van de vereniging IVN Maastricht,
  • het beheren van de financiële middelen en 
  • het administreren van het contributiebestand van de ongeveer 250 leden.

Heb je vragen over en/of interesse in een van deze vacatures, neem dan contact op met Anneke van Montfort, voorzitter. Telefoon: 06-11095935 of e-mail: an.van.montfort@hotmail.com

Coördinator Jekerdal-scharrelkids

IVN Maastricht is een actieve vrijwilligersvereniging, die zich ten doel stelt om belangstellenden enthousiast te maken voor de natuur om hen heen. Natuureducatie is een belangrijke pijler. Sinds 4 jaar organiseert IVN Maastricht minimaal 5 keer, maar liever 10 keer,  een natuuractiviteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar, meestal op de zaterdagmiddag . We vinden het belangrijk dat kinderen de natuur om zich heen ontdekken, zich verwonderen en de natuur met hoofd, hart en handen beleven. Kortom, we stimuleren kids bij het lekker rondscharrelen in de natuur door allerlei buitenactiviteiten aan te bieden. Dit kan in de  Natuurtuinen Jekerdal maar ook daarbuiten, zoals bijv. in het Cannerbos, kloostertuin Opveld of een bezoek aan de schaapherder of de molenaar.

Vanwege het vertrek van de huidige coördinator zoeken wij nog steeds een nieuwe coördinator. Omdat het tot nu toe niet gelukt is iemand te vinden die het volledige takenpakket uitvoert, hebben we besloten om de taken op te splitsen. We zoeken iemand die vooral het  aanspreekpunt is voor ouders en kinderen, de communicatie verzorgt voor de activiteiten, de administratie van het aanmelden voor elke activiteit en de afhandeling hiervan. Het inhoudelijke programma zelf wordt (mede) opgesteld en uitgevoerd door IVN-ers die veel ervaring hebben in de jeugdbegeleiding. In het begin zal dit wat meer tijd kosten, maar per maandelijkse  activiteit van 2 uur zal dit 2 tot 6 uur voorbereidingstijd kosten. Dit hangt er ook van af of je ook zelf inhoudelijk actief wilt worden. Omdat aanmelding altijd per e-mail gaat, kunnen veel van de voorbereidende activiteiten op een moment gedaan worden dat jou het beste uitkomt. 

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, bel of mail dan naar Tineke de Jong, tel: 043-3521109, e-mail: tineke.de.jong@kpnplanet.nl