Vacatures

IVN Maastricht zoekt actieve leden
IVN Maastricht organiseert vele educatieve activiteiten voor de eigen leden, maar ook voor alle andere geïnteresseerden. Om deze activiteiten mogelijk te maken moeten bijvoorbeeld de financiën en de huisvesting geregeld zijn.
Ook moet er een goede afstemming zijn tussen de werkgroepen, actieve leden, andere IVN-afdelingen en andere organisaties. Daarnaast zijn er telkens weer nieuwe uitdagingen zoals corona of het jubileumjaar in 2021.
Het is de taak van het bestuur om samen met de coördinatoren van de werkgroepen te zorgen dat de vereniging goed kan functioneren. 
En zoals bij elke vereniging is er altijd behoefte aan leden die zich hier actief voor willen inzetten. Daarom onze vraag:


"Wie komt het kader binnen onze vereniging aanvullen c.q. versterken?"

We zoeken voor het bestuur een voorzitter en een penningmeester.
En bij de werkgroepen zijn we op zoek naar coördinatoren voor de werkgroep Jeugd (de Jekerdal-scharrelkids), de werkgroep Flora en de werkgroep Wandelen met busvervoer. Natuurlijk kun je je ook aanmelden voor ondersteunende taken binnen bestuur en werkgroepen.
Het bestuur vergadert maandelijks, waarvan drie keer per jaar met de coördinatoren van de werkgroepen.

Wat de verschillende functies inhouden lees je hier onder.

Heb je interesse of weet je een geschikt iemand?
Laat het mij weten, Carlo Poolen, secretaris, e-mail: ivn.maastricht@home.nl                       

Voorzitter

Penningmeester

Coördinator werkgroep Jeugd (Jekerdal-scharrelkids)
IVN Maastricht is een actieve vrijwilligersvereniging, die zich ten doel stelt om belangstellenden enthousiast te maken voor de natuur om hen heen. Natuureducatie is een belangrijke pijler. Sinds 4 jaar organiseert IVN Maastricht minimaal 5 keer, maar liever 10 keer,  een natuuractiviteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar, meestal op de zaterdagmiddag . We vinden het belangrijk dat kinderen de natuur om zich heen ontdekken, zich verwonderen en de natuur met hoofd, hart en handen beleven. Kortom, we stimuleren kids bij het lekker rondscharrelen in de natuur door allerlei buitenactiviteiten aan te bieden. Dit kan in de  Natuurtuinen Jekerdal maar ook daarbuiten, zoals bijv. in het Cannerbos, kloostertuin Opveld of een bezoek aan de schaapherder of de molenaar.

Vanwege het vertrek van de huidige coördinator zoeken wij nog steeds een nieuwe coördinator. Omdat het tot nu toe niet gelukt is iemand te vinden die het volledige takenpakket uitvoert, hebben we besloten om de taken op te splitsen. We zoeken iemand die vooral het  aanspreekpunt is voor ouders en kinderen, de communicatie verzorgt voor de activiteiten, de administratie van het aanmelden voor elke activiteit en de afhandeling hiervan. Het inhoudelijke programma zelf wordt (mede) opgesteld en uitgevoerd door IVN-ers die veel ervaring hebben in de jeugdbegeleiding. In het begin zal dit wat meer tijd kosten, maar per maandelijkse  activiteit van 2 uur zal dit 2 tot 6 uur voorbereidingstijd kosten. Dit hangt er ook van af of je ook zelf inhoudelijk actief wilt worden. Omdat aanmelding altijd per e-mail gaat, kunnen veel van de voorbereidende activiteiten op een moment gedaan worden dat jou het beste uitkomt. 

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, bel of mail dan naar Tineke de Jong, tel: 043-3521109, e-mail: tineke.de.jong@kpnplanet.nl

Coördinator werkgroep Flora

Coördinator werkgroep Wandelen met busvervoer