Publicaties

IVN Maastricht heeft in haar meer dan 40-jarig bestaan een aantal publicaties het licht doen zien. En zal daar ook mee door gaan. 

Op de eerste plaats is er natuurlijk de Nieuwsbrief, het verenigingsblad, dat vanaf nummer 74 (voorjaar 2009) Humus heet.

Bomen hebben onze speciale aandacht, o.a. in het Stadspark, in de wijk Heugem, in het Jekerdal en de wijk St. Pieter. 

Onderstaand een opsomming van deze publicaties, voor meer informatie, klik op de naam.

HUMUS – Afdelingsblad

Bomenwandeling Van Hemel tot Fossiel

Gids Bomenpad Heugem

Bomenwandeling Eik en Beuk

‘Onbekommerd’ – in de voetsporen van Jac.P. Thijsse

Jekerdal – wandelen door de achtertuin van Maastricht

Ommetje Wolder