Maastricht
Overig
woensdag24mrt2021

Wie helpt er mee?

Nieuw en ook weer niet:
de Werkgroep Publieksactiviteiten.

Wie helpt er mee de publieksactiviteiten van IVN Maastricht nog aantrekkelijker te maken?

Een van de kerntaken van IVN Maastricht is het aanbieden van laagdrempelige publieksactiviteiten waaraan iedereen, jong of oud, kan deelnemen.
De huidige publieksactiviteiten bestaan o.a. uit het maandelijks organiseren van een excursie op zondagmiddag, diverse cursussen zoals Kaart, kompas & GPS, de cursus Bomen en de cursus Geologie. Ook doen wij mee aan landelijke tellingen van Vleermuizen en Nachtvlinders. Onlangs zijn we gestart met webinars omdat fysieke activiteiten slechts beperkt mogelijk zijn.
Naast de huidige succesvolle activiteiten, willen we een vernieuwing in ons aanbod bewerkstelligen. Ook willen we dingen oppakken waar tot nu toe weinig van gekomen is, zoals terugkomdagen voor natuur- en landschapsgidsen van IVN Maastricht. Wij zijn daarom op zoek naar leden die deel uit willen maken van de op te starten werkgroep Publieksactiviteiten.
Deze werkgroep heeft als taak om nieuwe ideeën voor activiteiten te bedenken, maar ook om de huidige werkzaamheden voort te zetten, maar wellicht in een nieuw format.
Wat verwachten we?   Iemand die:

  • mee kan denken en ideeën kan aandragen over nieuwe activiteiten/cursussen;
  • activiteiten mee helpt organiseren;
  • persberichten/flyer teksten/ verslagen kan compileren;
  • onze netwerken kan helpen uitbreiden voor een pool van docenten, sprekers en gidsen;
  • af en toe gastheer/gastvrouw kan zijn tijdens cursussen.

Enthousiast en geïnteresseerd?
Neem dan contact op met
Vanessa Ali,
coördinator publieksactiviteiten
vanessahilwig@gmail.com