Maastricht
Natuur
donderdag16mrt2017

Stadsnatuurvisie voor Maastricht

stadsmuur maastricht 1Waar is dat voor nodig: waarom moet er een visie op stadsnatuur komen en waarom is die stadsnatuur zo belangrijk?

Om met dat laatste te beginnen: waarom stadsnatuur? Wij, Stadsnatuur Maastricht,  vinden stadsnatuur essentieel voor de vitaliteit van de stad, voor gezondheid en welzijn van de bewoners, voor de economische kracht van de stad en zeker ook voor biodiversiteit en het ecosysteem dat de stad is. Waar wij mensen deel van uit maken èn een grote verantwoordelijkheid voor hebben. Stadsnatuur is ook voor veel mensen de enige natuur die ze dagelijks zien. Hoewel zien, hun blik glijdt er over maar wat zich daar aan wonderbaarlijks afspeelt, dat valt hen niet op. Daar liggen grote kansen voor IVN’rs die er juist op uit zijn mensen de natuur te laten beleven: nieuwe natuur – d.w.z. andere dan het landschap buiten de stad waar we ons meestal op richten – en nieuwe potentiële natuurliefhebbers, namelijk de stadsbewoners die “nooit buiten komen”.

tuin universiteit maastrichtEn waarom een visie op stadsnatuur? Er zijn heel veel initiatieven op het gebied van stadsnatuur: stadslandbouw, buurttuintjes etc. Vaak echter zijn die geen lang leven beschoren of komen ideeën zelfs niet van de grond. Gemeente en andere overheden doen goede dingen in de stad – Landgoederenzone, Belvédère, Tapijn -  maar er blijven ook grote kansen liggen: een Groene Loper die geen ecologische verbinding door de stad wordt, het zelfde Tapijn maar vooralsnog geen ecoduct onder de Prins Bisschopsingel door. In onze optiek komt dat omdat het belang van stadsnatuur voor de vitaliteit van de stad onvoldoende onderkend wordt en het moet afleggen tegen andere belangen. Omdat de samenhang tussen al die projecten en projectjes als bouwstenen voor een krachtig ecosysteem in de stad niet gezien wordt. Een stadsnatuurvisie als inspirerende stip op de horizon maakt het belang en de samenhang duidelijk, waardoor de waarde van stadsnatuur in het algemeen en de bijdragen daaraan van individuele projecten wel zichtbaar wordt. Voor bestuurders èn bewoners.

Vossenjong hoge frontenStadsnatuur Maastricht is een collectief van ca. 45 mensen die samen die visie aan het ontwikkelen. Het is een initiatief van IVN-Maastricht, het Maastricht-LAB en ICIS, het duurzaamheidsinstituut van de Universiteit Maastricht. Vanuit IVN Maastricht werken Gid van Schijndel, Rob Jansen, Hans Schouwenburg, Janneke Ackermans, Fred Verseijden, Cridi Frissen en Jacqueline Hoffman mee. Eind mei 2017 wordt de visie aan de stad gepresenteerd, maar nu al zijn we aan het nadenken over hoe we die visie kunnen realiseren. Wil je daar aan meewerken meld je dan aan via de site van Stadsnatuur Maastricht – www.stadsnatuurmaastricht.nl – waar je ook uitgebreidere informatie vindt over het project.

logo stadsnatuur maastricht