Maastricht
Overig
woensdag06jan2021

Infobulletin Januari

Maastricht - 4 januari 2021

Beste lid, donateur of vriend van IVN Maastricht

Op 10 december jl. hebben we je geïnformeerd over de huuropzegging die wij van het CNME hebben ontvangen. Over het vervolg daarvan en over een aantal andere belangrijke zaken willen we je graag informeren.

Huuropzegging
IVN Maastricht (IVNM) maakt gebruik van de Natuurtuinen Jekerdal. Die bestaan uit tuinen en gebouwen. Een van die gebouwen (de “Groene Ruimte”) huurt IVNM van het CNME om vergaderingen, cursussen, opleidingen en andere vormen van bijeenkomsten mogelijk te maken. Het gebouw beschouwen we als ons clubgebouw.  Op 8 december jl. heeft het CNME schriftelijk aan IVNM laten weten dat zij de huurovereenkomst per 1 januari 2021 opzegt. IVNM heeft daartegen schriftelijk bezwaar gemaakt en de gemeenteraad en het college van B&W Maastricht daarvan een kopie gestuurd. Het CNME heeft daarop uitgebreid schriftelijk gereageerd echter met die reactie was de huuropzegging helaas niet van tafel. Hiermee is het IVNM genoodzaakt zich tot de kantonrechter te wenden. IVNM stelt zich op het standpunt, dat het CNME de gemaakte huurafspraken dient na te komen. Naar verwachting wordt het verzoekschrift aan de rechter in de week van 4 tot 8 januari 2021 verstuurd. Wanneer de zaak bij de rechter wordt behandeld is nu nog onbekend. Ons verzoek bij de rechtbank heeft een schorsende werking, d.w.z. zolang er geen uitspraak van de rechter is kunnen de tuinen en het gebouw, met inachtneming van de Coronamaatregelen, gewoon gebruikt worden. Voor eventuele vragen kun je terecht bij Anneke van Montfort (06-11095935).

Coronamaatregelen
Volgens de huidige regels van de Rijksoverheid is er tot 19  januari as. geen toegang mogelijk tot publieke ruimten (ons verenigingsgebouw). Als iemand het gebouw tóch nodig heeft dan verzoeken wij daarover vóóraf contact op te nemen met Irma Kokx (ipa.kokx@gmail.com).

Nieuwjaarswandeling
De geplande Nieuwjaarswandeling op 17 januari gaat door. Het vertrekpunt zal niet de Natuurtuinen aan de Drabbelstraat zijn, zoals aangekondigd in de Humus, maar het kruispunt Mergelweg/ Drabbelstraat. Het eindpunt zal naar alle waarschijnlijkheid eetcafé De Sjans zijn. Zodra we het zeker weten zullen we je tijdig met een flyer uitgebreid informeren.

Algemene Ledenvergadering
In de laatste Humus is per vergissing niet de datum opgenomen van de algemene ledenvergadering. Onze excuses daarvoor. De vergadering vindt plaats op 10 maart as. om 20.00 uur. Een uitnodiging met bijbehorende stukken zul je nog tijdig van ons ontvangen. De vergaderlocatie is, onder voorbehoud, Natuurtuinen Jekerdal.

Als zich relevante ontwikkelingen voordoen zullen we je uiteraard weer informeren.

Vriendelijke groet,
Bestuur IVN Maastricht