Maastricht
Overig
vrijdag31jan2020

Arie Boersma geridderd!

Arie BoersmaVoor zijn vele verdiensten bij IVN Limburg, maar ook daarbuiten, is Arie Boersma, voorzitter van IVN District Limburg, op 25 januari 2020, tijdens de Actieve Ledendag van District Limburg, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Een paar successen binnen IVN worden genoemd:

  • Tijdens zijn voorzitterschap is hij met het hele bestuur er in geslaagd om District Limburg als overkoepelend samenwerkingsverband overeind te houden, dit als enige District in IVN-Nederland. 
  • In zijn bestuursperiode is het inzetten van regionalisering en medeverantwoordelijkheid nemen van regio’s  tot stand gekomen, zodat District Limburg óók landelijke veranderingen en landelijk beleid kon blijven ondersteunen.
  • De oprichting van Stichting Nymphaea heeft een sterke financiële basis gegeven om ook op langere termijn het District Limburg te kunnen financieren.
  • Samen met Ad Havermans heeft hij de landschapsgidsenopleiding Zuid-Limburg ontwikkeld, dat leidde tot officiële erkenning van het diploma IVN landschapsgids, naast het  erkende IVN natuurgidsendiploma. Inmiddels  is de vierde landschapsgidsenopleiding gestart. Deze is ook naar Midden- en Noord-Limburg uitgerold, een succes.
  • Het ommetjes project, samen met het IKL, heeft vele IVN-ers aangezet tot het maken van ommetjes, die nu via de IVN app zichtbaar gemaakt kunnen worden.
  • Lokaal heeft Arie 5 jaar IVN Maastricht vertegenwoordigd in het bestuur van het CNME Maastricht en Regio
  • Arie is ook actief als natuur- en landschapsgids.

Naast deze successen was er ook veel regulier werk te verzetten op landelijk, provinciaal en regionaal gebied, waarbij Arie’s inzet onvermoeibaar was, ook bij minder aangename zaken. Limburg kent meer dan 30 IVN-afdelingen met ieder haar eigen beleid,  en toch komen gezamenlijke projecten steeds weer van de grond. Regionalisering en Arie’s volhardendheid hebben daar zeker in positieve zin aan bijgedragen.

Buiten IVN was hij jury lid voor de Milieuprijs gemeente Maastricht en gids in Gaiazoo Kerkrade.

Arie gefeliciteerd, je hebt het verdiend en Gerrie bedankt dat jij Arie zoveel uren hebt afgestaan aan IVN.