Maastricht
Overig
woensdag01jun2022

15 mei 2022: een gedenkwaardige dag

Het 50 jaar bestaan van IVN Maastricht was een mooi moment om de ‘Tineke de Jong penning’ uit te reiken aan twee heel actieve IVN-ers die al circa 15 jaar de schouders onder het IVN werk zetten.
De penning, om de 2 jaar uitgereikt, ging dit jaar naar Irma Kokx en Chrit Merckelbagh, dit keer door Tineke zelf uitgereikt, omdat Jack Gerats, voorzitter van de commissie, verhinderd was.

Jack verwoorde het als volgt:

Irma heeft zich jarenlang ingezet voor het bestuur, werkgroepen, cursussen en publieksactiviteiten. Voor cursisten van het IVN deed zij alles, al vanaf 2008: zorgen voor de koffie, het openen van de natuurtuinen, de logistiek, onze gastvrouw bij uitstek met gevoel voor educatieve kennisoverdracht. Ze deed dat zo ontspannen!
In 2008 is zij bestuurslid geworden. Niet zomaar een bestuurslid, maar met een geweldige acte de presence bij heel veel activiteiten. Heel vaak als gastvrouw, contactpersoon en organisator.
Ze was er gewoon, niet nadrukkelijk maar als een stille kracht die aan het oog onttrokken, veel werk verzette. Ook ondankbaar werk, zoals het eeuwige gevecht met het CNME over de Natuurtuinen. Maar zij hield voet bij stuk en zorgde voor goede werkzame regels voor ons. Heel, heel knap gedaan! Petje af dat ze dat zo lang heeft volgehouden.
Ze was een onmisbare helpende hand bij cursussen zoals geologie, Kaart & Kompas en de bomencursus, verder de opleiding voor natuurgidsen (hiervoor werkte ze ook mee aan het opstellen van het cursusmateriaal en het begeleiden van de cursisten bij hun praktijkopdracht) en actief bij de florawerkgroep.
En dat is nog niet alles. Ze organiseerde de publieksactiviteiten. Zorgde voor een programma, zorgde ervoor dat op tijd de info bij Chrit was etc. Elk jaar weer lag er een mooi uitnodigend aanbod.
In het bestuur was zij voorzitster van het bestuurlijk overleg met de coördinatoren, met veel bewondering voor haar voorzitten: binnen de tijd op een hele rustige manier iedereen aan het woord latend.
In de bestuursvergaderingen hield ze de wat grenzen zoekende bestuursleden bij de les. Zij attendeert ons op het waartoe wij op aarde zijn.

Irma en TinekeChrit doet de PR nu al meer dan 10 jaar en deed het bestuurswerk 7 jaar, Nog veel meer werk heeft zijn aandacht zoals activiteiten en uitjes voor leden. Vooral zijn creativiteit is steeds zichtbaar.
In die 10 jaar zette hij met een sterk verbeterde lay-out 30 Humussen in elkaar (nieuwe naam, nieuwe logo’s, nieuwe covers in kleur, prachtige foto’s, inhoudelijke vernieuwing) en maakte per jaar ca. 35 flyers met activiteiten, in totaal dus ca. 350 flyers. De website van IVN Maastricht en persberichten worden door hem voortreffelijk verzorgd. Hij leverde een grote bijdrage aan het 40-jarig jubileum. Hij ontwierp een etiket ’40 jaar IVN Maastricht’ voor de wijnflessen plus vier placemats met flora, vogels, vlinders en bomen. Bij de jubileumbomen maakte hij een prachtig ontwerp om er te zitten, te genieten van het uitzicht, maar ook met een plaquette op de grond, een herkenbaar landmark in het Jekerdal.
Het was ook het jaar van de presentatie van het Bomenwandelboekje ‘Gids bomenpad Heugem’. Ook zijn bijdrage aan het ‘Ommetje Wolder’ was groot, zowel het maken van de wandelfolder, als het ontwerpen en plaatsen van routepaaltjes en de landmark Bandkeramiekers.
Chrit verzorgde lay-outs van boeken zoals ‘Bomenwandeling Eik en Beuk’ en ’Ommetje Wolder’. Hij gaf mede vorm aan de cursusmap landschapsgids IVN District Limburg. Chrit zat in de communicatiewerkgroep van het district (nu nog als oproep).
Hij is ook weer aan de slag gegaan voor het 50-jarig jubileum, zoals alle 12 jubileumwandelingen met kaartje tekst en foto’s en natuurlijk de trap naar onze jubileumplek met een toepasselijk gedicht van hem.

Chrit en Tineke