Humus – Afdelingsblad

IVN Maastricht brengt 3x per jaar het verenigingsblad ‘Humus’ uit. Het bevat nieuws van het bestuur, kijkt terug op de voorbije activiteiten van o.a. de werkgroepen en blikt vooruit naar toekomstige excursies, cursussen, workshops, werkgroepactiviteiten en bijzondere projecten.
Tevens wil ‘Humus’ een voedingsbodem zijn om discussies, informatieoverdracht en andere bijdragen van onze leden over natuur en milieu te stimuleren.

‘Humus’ verschijnt: begin januari – begin mei – begin september 

De redactie van ‘Humus’ bestaat uit Chrit Merckelbagh, Irma kokx en Chris van den Ende.

Kopij naar Chris van den Ende, e-mail: chris.vandenende53@gmail.com

Humus digitaal
U kunt de Humus ook digitaal lezen. Ga naar ‘Humus – lees hier‘ in het groene menublok en klik op het Humus-nummer dat u wenst te lezen.