Cursussen

Cursussen, lezingen en workshops in 2022:


1) Cursus Stadsnatuur met diverse lespakketten

Met het nodige voorbehoud gaan we in het voorjaar verder met twee lespakketten van de cursus Stadsnatuur die eerder niet door konden gaan.

Lespakket Geologie

De lesdata zijn dinsdagavond 22 februari voor de theorieles van 20.00 uur tot ongeveer 22.15 uur, in de Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat. En zaterdagmorgen 26 februari voor de buitenles van 9.30-12.30 uur, locatie wordt bekend gemaakt. De kosten voor dit lespakket bedragen voor IVN-leden € 7,50 en voor niet-IVN leden € 10,00.
Meer informatie en aanmelden, klik hier

Lespakket Landschap

De lesdata zijn dinsdagavond 22 maart voor de theorieles van 20.00 uur tot ongeveer 22.15 uur, in de Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat. En zaterdagmorgen 26 maart voor de buitenles van 09.30-12.30 uur, locatie wordt bekend gemaakt. De kosten voor dit lespakket bedragen voor IVN-leden € 7,50 en voor niet-IVN leden € 10,00.
Meer informatie en aanmelden, klik hier

 

2) Cursus Kaart, kompas & GPS

De theorielessen vinden plaats op de woensdagavonden 23 maart, 30 maart en 13 april van 20.00 uur tot ongeveer 22.15 uur, in de Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat. En de buiten/praktijklessen zijn op de zaterdagochtenden 2 en 23 april waarin de praktijkoefeningen worden uitgevoerd. De locatie wordt bekend gemaakt, maar is waarschijnlijk plateau op de Pietersberg.
De kosten voor deze cursus bedragen € 20,00 voor IVN-leden (ongeacht van welke IVN-afdeling je lid bent), € 27,50 voor niet-leden .  
Contactpersoon voor dit lespakket is Irma Kokx, e-mail: ipa.kokx@gmail.com
Meer informatie en aanmelden, klik hier

 

3) Cursus Bijvriendelijk tuinieren in je tuin of op balkon

Je kunt misschien niet zelf de tijger, de olifant of de walvis redden, maar voor heel veel soorten in jouw omgeving kun je wel degelijk het verschil maken. In deze cursus gaat de aandacht voornamelijk uit naar wilde bijen, daarmee bedoelen wij zowel solitaire bijen als hommels. Rond 50% van de 350 Nederlandse bijensoorten staan op de rode lijst. Het goede nieuws is dat bijen het heel goed doen in de stad en dat je zelfs als je maar over een balkonnetje beschikt al een bijdrage kunt leveren. De eerste theoriebijeenkomst leer je iets over de leefwijze en de behoeften van de wilde bijen. We bespreken een aantal eenvoudige maatregelen, die je kunt nemen in je tuin of op je balkon en gaan wij in op de zin of onzin van insectenhotels.
In de tweede bijeenkomst gaan wij dieper in op beplantingsmogelijkheden en het creëren van nestgelegenheid en zullen wij zijdelings ook de  behoeften van andere bewoners van je tuin of balkon bespreken, zoals vlinders en zweefvliegen. Op de praktijkochtend gaan wij dan lekker met de handen in de modder aan de slag.
Cursusdata: 2 theorielessen: maandagavond 21 en 28 maart van 19:30 uur - 21.30/ 22.00 uur in de Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, Maastricht. De praktijkles is op zondagochtend 3 april van 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur in de Natuurtuinen Jekerdal. De kosten bedragen voor IVN-leden € 12,- en voor niet-leden € 16,50.

Aanmelden via deze link: https://forms.gle/Y63PnbFEF1qah5ec9
Voor meer  informatie: Vanessa Ali, e-mail: vanessahilwig@gmail.com
of kijk hier voor meer info.

 

4) Lezing vleermuizen voor beginners

Vrijwel iedereen heeft wel eens een vleermuis gezien: ’s avonds in de tuin, op straat of in het park. In de schemering komen ze tevoorschijn om als ware luchtacrobaten achter de muggen en motjes aan te jagen. Voor sommige mensen een fascinerend tafereel, voor anderen een ware nachtmerrie: de vleermuis. Vleermuizen roepen bij veel mensen akelige gedachten op. Zo zouden vleermuizen in je haren vliegen en je aanvallen om bloed te zuigen en zouden ze    allerlei ziektes verspreiden. Niets is echter minder waar. Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’   gaat zeker voor vleermuizen op. Dat vleermuizen heel bijzondere dieren zijn en een belangrijke plaats in de natuur innemen, beseffen maar weinig mensen De lezing vleermuizen voor beginners wordt steeds met actuele onderwerpen over dit vliegend zoogdier  gepresenteerd door Ger Beckers (IVN-Natuurgids: Vleermuizen en lid van Vleermuiswerkgroep Nederland VLEN).
Datum lezing: dinsdagavond 29 maart, 20.00 - 22.00 uur in de Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, Maastricht.
De kosten bedragen voor IVN-leden € 4,- en voor niet-leden € 5,50.
Meer informatie en aanmelden, klik hier