Cursussen

Cursussen, lezingen en workshops in 2023:

 

wintertalingCursus Wintervogels

Dinsdag 24 en zondag 29 januari
Dinsdag 28 februari en zondag 5 maart

 

Tijdens de najaarstrek van de vogels en gedurende de winter kunnen we vogelsoorten waarnemen die er in het broedseizoen niet zijn. In deze korte cursus wordt aandacht besteden aan deze soorten.
Eén les zal gaan over de akker-, bos- en struikvogels die we kunnen zien
(bijv. Kramsvogel, Sijsje, Blauwe kiekendief) en een tweede les zal gaan over watervogels (bijv. Wintertaling, Smient, Kolgans, Zilverreiger). Na elke les zal er een excursie zijn in een gebied waar we grote kans hebben de behandelde soorten vogels waar te nemen.
De data van de lessen: dinsdag 24 januari en 28 februari, om 20.00 uur in de Natuurtuinen Jekerdal of een andere geschikte locatie in Maastricht. De data van de excursies: zondag 29 januari en 5 maart om 9.00 uur.
De plaats van de excursies wordt tijdens de lessen bekend gemaakt.
Kosten: € 17,50 voor IVN-leden en € 25,00 voor niet-leden.
Binnenkort volgt hier de link om je aan te melden. 

 

NGO-opleiding

Informatie-avond

Natuurgidsenopleiding regio Maas & Mergelland

13 maart 2023 - 19.30 uur
Natuurtuinen Jekerdal - Maastricht


Achtergrond
Natuur- en milieuorganisaties zetten zich met veel energie in voor behoud van Natuur en Milieu. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de natuur en het klimaat en zij nemen de bedreiging van variatie in soorten waar.
IVN vindt natuurbewustwording,
-beleving en natuureducatie belangrijk. Daarom organiseert IVN al jarenlang opleidingen voor Landschapsgidsen en Natuurgidsen.
Is gidsen iets voor jou?
Onder jouw leiding de natuur in en die bewustwording en beleving bij mensen verder aanwakkeren?

Informatie-avond
Kom dan maandag 13 maart 2023, om 19.30 uur naar de informatie-avond over de nieuwe Natuurgidsenopleiding (NGO) in de Natuurtuinen Jekerdal aan de Drabbelstraat 7, Maastricht.
De opleiding
De opleiding start op 4 september 2023 en leidt mensen op die aan de slag willen met publiekgerichte activiteiten bij een natuur- en milieuorganisatie en loopt door tot mei 2025.
De opleiding bestaat uit zo'n 50 bijeenkomsten waarvan de helft buiten wordt gegeven. Onderwerpen zijn o.a. planten en bodem, dieren, ecologie, landschap, waarbij duurzaamheid in ieder blok geïntegreerd wordt. Gevarieerde werkvormen komen aan bod en stimuleren het vergaren van onder meer kennis. Verder worden gidsvaardigheden aangeleerd, zodat cursisten activiteiten voor jong en oud kunnen organiseren en uitvoeren.
 
Locatie en tijdstip
De binnenlessen worden gegeven in de Natuurtuinen Jekerdal aan de Drabbelstraat 7 te Maastricht.
De buitenlessen en excursies vinden op diverse plekken in Zuid-Limburg plaats. De lestijden zijn op maandagavond van 19.30 - 22.00 uur en op zaterdagochtend tussen 09.30 en 13.00 uur. Per maand zijn er 2 tot 3 bijeenkomsten.

Kosten van de opleiding
IVN-leden betalen € 300,-, overige deelnemers € 350,- (inclusief 2 jaar IVN-lidmaatschap). Ieder ontvangt een NGO-map die ook digitaal beschikbaar is.

Informatie
Marieke Smits van IVN Maastricht, bel 06-11300259 of mail naar ivnnatuurgidsen2023@gmail.com of neem contact op met één van de IVN-afdelingen in Zuid-Limburg.
Meer informatie over de inhoud van de opleiding is o.a. te vinden op de website van het IVN: www.ivn.nl/cursussen