Contact Maastricht

Info over activiteiten:
Irma Kokx
043-3258339 (na 18.00 uur)
ipa.kokx@gmail.com

Secretariaat:
Carlo Poolen
043-3626261
ivn.maastricht@home.nl
Postadres:
Trichtervoogdenstraat 70
6223 CT Maastricht
Bankrekening:
NL05 INGB 0002 4052 39

IVN Maastricht verenigingslokaal:
Natuurtuinen Jekerdal
Drabbelstraat 7 6212 XL Maastricht
s.v.p. parkeren aan de Mergelweg

e-mail service:
Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten?
Dan kunt u zich aanmelden bij Chrit Merckelbagh
chritm@gmail.com 

Bestuur:

Voorzitter
Anneke van Montfort - 06-11095935 - an.van.montfort@hotmail.com

Vice-voorzitter
Irma Kokx - 043-3258339 (na 18.00 uur) - ipa.kokx@gmail.com

Secretaris/ledenadministratie
Carlo Poolen - 043-3626261 - ivn.maastricht@home.nl

Penningmeester
Theo van Mulken - 06-22434560 - thvanmulken@planet.nl

Leden
Gid van Schijndel - 06-21253047 - gid.van.schijndel@home.nl
Chris van den Ende - 043-3638055 - chris.vandenende53@gmail.com

Coördinatoren Werkgroepen

Werkgroep Publieksactiviteiten
Irma Kokx               043-3258339*    ipa.kokx@gmail.com

Werkgroep Jeugd - ‘de Jekerdal-scharrelkids’
Vacature (voor inlichtingen: Carlo Poolen)

Werkgroep Flora (WGF)    
Vacature (voor inlichtingen: Irma Kokx)      

Werkgroep Natuurbeheer (WGNB)     
Stephan Prinsen       06-42241763    stephanprinsen@gmail.com
Dirk v/d Weijer          043-3617900    bonlogis@hotmail.com

Werkgroep Vogels (WGV)
Janneke Ackermans       06-34832847    wgv.maastricht@gmail.com
Christine Woestenburg 06-48459788
Nico Wetzels                     043-3479211

Werkgroep Wandelen met busvervoer    
Herman Heemskerk       043-3613565    herman.heemskerk@home.nl  

Werkgroep PR
Chrit Merckelbagh          043-3612892    chritm@gmail.com

Projectgroep Tiny Forest
Tineke de Jong                 043-3521109    tineke.de.jong@kpnplanet.nl