Maastricht
Natuur
Op
donderdag06feb202020:00

Lezing+discussie over de Stadsnatuurvisie en de Omgevingsvisie Maastricht

Elk jaar organiseren IVN Maastricht, het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie en Kring Maastricht van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een avond over een actueel onderwerp betreffende de natuur in en rond Maastricht.
In oktober 2017 is de Stadsnatuurvisie voor Maastricht verschenen. Leden van een groot aantal organisaties die betrokken zijn bij de natuur in Maastricht hebben daar hun steentje aan bijgedragen. In de visie wordt een vergezicht geschetst rond de thema's Gezondheid en Welzijn, Klimaat, Biodiversiteit en Economie.
De Stadsnatuurvisie kan gedownload worden via:
www.ivn.nl/maastricht/stadsnatuurvisie-maastricht  Rond de jaarwisseling 2019/2020 zal de gemeenteraad van Maastricht een Omgevingsvisie voor Maastricht vaststellen. Hierin presenteert de gemeente Maastricht een strategische visie op de fysieke leefomgeving van de gemeente voor de langere termijn. In de visie worden een drietal thema's onderscheiden voor de fysieke leefomgeving van de stad. Het betreffen  • de (Eu)regionale netwerkfunctie op sociaal- en    economisch terrein,  • een gezonde- en leefbare omgeving en  • plekken die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Maastricht  Een samenvatting van de Omgevingsvisie kan men downloaden via:
www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2019-10/samenvatting omgevingsvisie.pdf   De twee visies hebben meerdere raakpunten. Deze avond willen wij kijken in hoeverre zij onderling consistent zijn en elkaar wellicht kunnen versterken.  De volgende sprekers zullen eerst een inleiding geven op het onderwerp:  • Tim van Wanroy, afdeling Beleid & Ontwikkeling, Gemeente Maastricht  • Gid van Schijndel en Rob Jansen, IVN Maastricht  Na de pauze is er ruimte voor een publieksdiscussie. Gespreksleider is Johan den Boer van Kring Maastricht.
Deze avond vindt plaats in het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, Maastricht.
Aanvang 20.00 uur, einde rond 22.00 - 22.30 uur. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en luisteren, de toegang is vrij.

Algemene informatie

donderdag 6 februari 2020 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
Natuurhistorisch Museum
de Bosquetplein 6
Maastricht
Nederland
Google Maps image