Maastricht
Gezondheid
Op
donderdag04apr201920:00

Lezing Pollenallergie en het klimaat

Donderdag 4 april a.s. is de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van IVN Maastricht, CNME en het Natuurhistorisch Genootschap Limburg. Dhr. Maurice Martens (redactielid van Pollennieuws) houdt deze avond een inleidend verhaal en een daar op volgende discussie over planten en onze gezondheid. De bijeenkomst spitst zich toe op pollenallergie en de vraag of een eventuele klimaatverandering daarop van invloed kan zijn. Ingegaan wordt op de effecten die veranderingen in ons klimaat in het verleden gehad hebben op de plantengroei in onze omgeving en welke consequenties we daaraan kunnen verbinden voor de toekomst. 
Een van de vragen die onlangs uitgebreid aan de orde is geweest op een congres georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft betrekking op de verwachting dat we te maken kunnen gaan krijgen met hittestress. 

Vanavond stellen we aan de orde wat er te verwachten is als we bekijken wat er kan veranderen aan de samenstelling van onze flora en de begroeiing in de stedelijke omgeving. Kunnen we hier pro-actief te werk gaan? De avond vindt plaats in het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6 in Maastricht. Aanvang 20.00 uur, einde rond 22.00- 22.30 uur.

Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig, de toegang is vrij.

Meer informatie: Irma Kokx - tel. 043-3258339 (na 18.00 uur),  e-mail ipa.kokx@gmail.com

Algemene informatie

donderdag 4 april 2019 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
Natuurhistorisch Museum
de Bosquetplein 6
Maastricht
Nederland
Google Maps image