Vleermuizen

Contact persoon: Albert Raaijmakers

Doel werkgroep 

 • Kennisontwikkeling over vleermuizen bij werkgroepleden 
 • Educatie over vleermuizen aan overige IVN-leden en niet-leden 
 • Inventarisatie van vleermuizen in het werkgebied van IVN Maasduinen 
 • Deelname aan landelijke monitoringprojecten voor vleermuizen 
 • Gemeente, burgers en bedrijven ondersteunen bij keuze/uitvoering  van  beschermingsmaatregelen voor vleermuizen

Activiteiten

 • CBS Vleermuistransecttellingen (juli/aug, 3 routes van elk 30 km, rondrijden met Batlogger in raam auto met snelheid vlm, voor CBS-index Gewone dwergvlm, Ruige dwergvlm, Laatvlieger, Rosse vlm)
 • Zoldertellingen (half juli t/m half okt, bezoek gebouwen met zolders, gebouwbewonende vlm)
 • Tuinhoppen (rouleren van Batlogger in tuinen in bebouwde omgeving)
 • Vleermuiswerk op oproepbasis (werk Gerard van Doorn bij vlm in huis)
 • Vleermuisinventarisaties naar specifieke soorten (Kleine dwergvlm,
 • Bosvlm)/in specifieke gebieden (Landgoed Exterveld en Geelen, oude bossen Limburgs Landschap, Exterveld)
 • Monitoren vleermuiskelder (Hanik) en vleermuiskasten (Smokkelpad e.a.)
 • Ondersteunen bij vleermuisonderzoek (camerawerk en zenderen
 • Laatvlieger Castenray) en realisatie vleermuisvoorzieningen (vlm kelder Hanik, vlm kasten Natuurpad Volg de Das)
 • Verzorgen presentaties (Verblijfplaatsen & Netwerken, Voyeurisme in de kraamkamer Laatvlieger)
 • Werksessies vleermuisgeluiden analyseren
 • Bezoek jaarlijkse landelijke vleermuisdag (eind okt VLEN-dag okt)