Planning

LET OP!!

In verband met weersomstandigheden kunnen sommige activiteiten wel eens worden afgelast. Raadpleeg hiervoor de werkgroepleiders.

Vogels: Theo Lommen - 06 51786669
Vlinders: Jan Heuvelmans - 077 4720040
Amfibieën: Ton Wetjens - 077 4722870
Jeugd: José Wennekers - 077 4721813

Januari

 • 13 - Nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden. Jagersrust 10.30 uur.
 • 16 - IVN Biowalk over Natuurpad 'Volg de Das' voor revalidatie en mindervaliden .. van 14 tot 16 uur.
  Aanmelden bij Olga Hoogers, praktijk voor manuele therapie:
  077-4732766
 • 27 - verkennen nieuwe BMP-telgebied (Ravenvennen)

Februari

 • 15 - Algemene Ledenvergadering. Café-Zaal 't Ven, 19.30 uur
 • 16 - Vogelexcursie WML-plas of Sibbe (nog nader te bepalen)
 • 20 - IVN Biowalk over Natuurpad 'Volg de Das' voor revalidatie en mindervaliden .. van 14 tot 16 uur.
  Aanmelden bij Olga Hoogers, praktijk voor manuele therapie:
  077-4732766

Maart

 • 03 - BMP Ravenvennen, vogelwerkgroep
 • 15 - Presentatie werkgroepen, locatie nog nader te bepalen
 • 17 - BMP Ravenvennen, vogelwerkgroep
 • 22 - Lezingen "Rondreis Frankrijk/Spanje/Portugal" en "Bioiversiteit van de Maasduinen". Presentatie Henny Martens. Locatie café/feestzaal 't Ven. Aanvang 19:30 uur
 • 23 - Opschonen Maasoever Velden.
 • 27 - IVN Biowalk over Natuurpad 'Volg de Das' voor revalidatie en mindervaliden .. van 14 tot 16 uur.
  Aanmelden bij Olga Hoogers, praktijk voor manuele therapie:
  077-4732766
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

April

 • 07 - dagvlinderinventarisatie Vreewater. Aanvang 10 uur. Info en aanmelding bij Jan Hevelmans, 077 4720040
 • 12 - nachtvlinders Walbeckerweg
 • 14 - BMP Ravenvennen, vogelwerkgroep.
 • 17 - BMP Ravenvennen, vogelwerkgroep, avondsessie
 • 19 - Lezing "Libellen van de Maasduinen". Presentatie Henk Heijligers. Locatie café/feestzaal 't Ven. Aanvang 19:30 uur.
 • 28 - BMP Ravenvennen, vogelwerkgroep
   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Mei

 • 01 - IVN Biowalk over Natuurpad 'Volg de Das' voor revalidatie en mindervaliden .. van 14 tot 16 uur.
  Aanmelden bij Olga Hoogers, praktijk voor manuele therapie:
  077-4732766
 • 05 - dagvlinderinventarisatie Vreewater. Aanvang 10 uur. Info en aanmelding bij Jan Hevelmans, 077 4720040
 • 10 - nachtvlinders Zwart Water (fietspad)
 • 12 - BMP Ravenvennen, vogelwerkgroep
 • 18 - nachtzwaluwexcursie Ravenvennen
 • 19 - excursie naar de Peel (dagvlinders, o.a. bont dikkopje)
 • 24 - nachtvlinders Walbeckerweg
 • 25 - BMP Ravenvennen, vogelwerkgroep, avondsessie
 • 26 - BMP Ravenvennen, vogelwerkgroep
 • 31 - Lezing over het vliegend hert door Wil Niessen
  Locatie: café-feestzaal 't Ven, Venlo
  Aanvang 19.30 uur

Juni

 • gedurende de maand juni inventarisatie van kleine ijsvogelvlinder en phegeavlinder in Lomm (info Jan Heuvelmans)

 • 01 - vogelexcursie Weerribben

 • 02 - dagvlinderinventarisatie Vreewater. Aanvang 10 uur. Info en aanmelding bij Jan Hevelmans, 077 4720040

 • 05 - IVN Biowalk over Natuurpad 'Volg de Das' voor revalidatie en mindervaliden .. van 14 tot 16 uur.
  Aanmelden bij Olga Hoogers, praktijk voor manuele therapie:
  077-4732766

 • 08 - BMP Ravenvennen, vogelwerkgroep, avondsessie

 • 09 - BMP Ravenvennen, vogelwerkgroep

 • 15 - Libellenexcursie o.l.v. Henk Heijligers. Aanvang 09.45 uur bij kantooor Limburgs Landschap, Rijksstraatweg 1, Lomm. Tot uiterlijk 13 uur.

 • 16 - Excursie naar de Breinigerberg (diverse soorten dagvlinders)
 • 21- Nachtvlinders Straelens Broek
 • 23 - BMP Ravenvennen, vogelwerkgroep
 •  
 •  

Juli

 • 05 - nachtvlinders Walbeckerweg
 • 06 - bijeneterexcursie
 • 07 - dagvlinderinventarisatie Vreewater. Aanvang 10 uur. Info en aanmelding bij Jan Hevelmans, 077 4720040
 • 10 - IVN Biowalk over Natuurpad 'Volg de Das' voor revalidatie en mindervaliden .. van 14 tot 16 uur.
  Aanmelden bij Olga Hoogers, praktijk voor manuele therapie:
  077-4732766
 • 19 - nachtvlinders Laorberg (nabij Zuiderbrug)
 • 21 - excursie Sint Pietersberg Maastricht (dagvlinders, e.d.)
 •  
 •  
 •  
 •  

Augustus

 • 04 - dagvlinderinventarisatie Vreewater. Aanvang 10 uur. Info en aanmelding bij Jan Heuvelmans, 077 4720040
 •  
 • 16 - nachtvlinders Walbeckerweg
 • 18 - excursie naar Reigersbroek, Montfort (dagvlinders, e.d.)
 • 30 - nachtvlinders Vreewater

September

 • 01 - dagvlinderinventarisatie Vreewater. Aanvang 10 uur. Info en aanmelding bij Jan Hevelmans, 077 4720040
 • 13 - nachtvlinders Broekveldweg, Lomm
 • 14 - vogelexcursie Zeeland
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  

Oktober

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

November

 • 02 - kraanvogelexcursie Diepholz
 • 15 - Dubbele lezing: Hongarije door Theo Lommen en Albert Raaijmakers
 •                                     Portugal door Henny Martens
 •  

December

 • 22 - PTT-telling (wintertelling vogels)
 •