Planning

2018

LET OP!!

In verband met weersomstandigheden kunnen sommige activiteiten wel eens worden afgelast. Raadpleeg hiervoor de werkgroepleiders.

Vogels: Theo Lommen - 06 51786669
Vlinders: Jan Heuvelmans - 077 4720040
Amfibieën: Ton Wetjens - 077 4722870
Jeugd: José Wennekers - 077 4721813

Januari

 • 19 - Presentatie werkgroepen. 19.30 uur, Rozenhof

Februari

 • 3 - Workshop Creatief Wilgentenen Vlechten
       10.00 Jagersrust, aanmeleden bij Ton Wetjens: awett@hetnet.nl.
       Alleen voor leden, beperkte deelname, vol = vol.
 • 23 - Algemene Ledenvergadering. 19.30 uur in de Rozenhof.
      
 • Maart

 • 01- (vanaf) - 's avonds – paddentrek; aanmelden bij Ton Wetjens: awett@hetnet.nl
 • 9 - NL-Doet
       'Scharrelkids Wilgendorp'. Workshop Wilgentenen vlechten bij
        Jagersrust van 11 tot 16 uur in de paardenwei.
        Aanmelden:  awett@hetnet.nl.
   
      Gratis toegankelijk voor iedereen.
 • 9 - 'Voyeurisme in de kraamkamer van de laatvlieger in Castenray'.
        Lezing over vleermuizen, gepresenteerd door Albert Raaijmakers en
        Jan Jeucken; aanvang 19.30 in de Rozenhof.

April

 • 13  - "Mijn vakantie in Portugal".
          Lezing over vogels, vlinders en meer moois in Zuid-Portugal,
         gepresenteerd door Henny Martens.
         Aanvang 19.30 in de Rozenhof. 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Mei

 • 18 - "Faunabeheer". Lezing over het faunabeheer in onze regio,
          gepresenteerd door Jos van Rijswijck.
          Aanvang 19.30 in de Rozenhof.
 •  
 •    
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Juni

 • extra inventarisaties kleine ijsvogelvlinder en phegeavlinder in Lomm
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Juli

 • extra inventarisaties kleine ijsvogelvlinder en phegeavlinder in Lomm
 • 01 (vanaf) inventarisatie juveniele boomkikkers, overdag.  
  Aanmelden: awett@hetnet.nl
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Augustus

 •  
 •  

September

 • 7 - "Inventarisatie Exterveld"; presentatie door Albert Raaijmakers
       over de resultaten van een  uitgebreide inventarisatie op
       Landgoed Ex, uitgevoerd door onze werkgroepen in 2016.
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  

Oktober

 •  
 •  
 •  

November

 • 2 - "De wolf terug in Nederland". Presentatie door Kees Ruiter over de
       spectaculaire terugkeer van de wolf in Nederland.
      
 •  

December

 •  
 •  
 •  
 •  
 •