Planning

LET OP!!

In verband met weersomstandigheden kunnen sommige activiteiten wel eens worden afgelast. Raadpleeg hiervoor de werkgroepleiders.

Nieuw bericht:
Het nieuwe jaar is weer begonnen, de hoogste tijd om te beginnen met het jaarprogramma. 
Vanaf nu ga ik beetje bij beetje wat datums invullen waar activiteiten zijn gepland.

Nóg is corona niet voorbij dus alles is onder voorbehoud.
Onverhoopte afgelastingen zal ik hier tijdig laten weten maar we gaan er van uit dat (eventueel met aanpassingen) alle activiteiten door zullen gaan, later nog aangevuld met meer.
Henny Martens


Vogels: Theo Lommen - 06 51786669
Vlinders: Henny Martens - 06 30612548 
Amfibieën en reptielen: Ton Wetjens - 077 4722870
Jeugd: José Wennekers - 077 4721813
Beheer: Henk Wennekers - 077 4721813

Natuur in de Stad - Henny Martens - 06-30612548 

Januari

 • 08 - Werkgroep Beheer: Zaagwerk aan de Schandelosebaan / Zwart                 Water, inclusief laden en bezorgen.  I.v.m. coronamaatregelen                     werken we met koppels van twee personen, idem met pauzeren.               Graag discipline!
 • 22 - Werkgroep Beheer: Net als 8 januari, hopelijk is de lockdown dan              voorbij....


 •  

Februari

 • 05 - Werkgroep Beheer: Zaagwerk aan de Schandelosebaan / Zwart                  Water e/of aan de Lingsforterweg, inclusief laden en bezorgen.
 • 19 - Werkgroep Beheer: Net als 5 februari.

Maart

 • 05 Werkgroep Beheer: Reservedatum eerdere activiteiten of nieuwe klus.
 • 06 - Vogelmonitoring Vreewater, ochtend
 • 11 - Lezing "Echte wildernis van Scandinavië" door Bert Morelissen.                  19.30 uur, café / feestzaal 't Ven.
 • 12 - Werkgroep Beheer: Onderhoud Bongerd in het kader van NL-Doet.
 • 19 - Werkgroep Beheer: Onderhoud Bongerd.
 • 20 - Vogelmonitoring Vreewater, ochtend
 • 26 - Schoonmaakactie Maasoever 
 • 27 - Vogelexcursie de Hamert

April

 • 02 - Werkgroep Beheer: Afronding seizoen 2021 - 2022
 • 03 - Vogelmonitoring Vreewater, ochtend
 • 08 - Nachtvlindermonitoring De Hamert, Walbeckerweg P2 afgelast
 • 10 - Dagvlindermonitoring Stalberg afgelast
 • 11 - Luisteren knoflookpadden, 20 uur. Bocht noordzijde Zwart Water
 • 15 - Lezing door Bart Peters (Bureau Drift) over over nevengeulen en                nieuwe natuur langs de Maas, 19.30 uur, café / feestzaal 't Ven.
 • 16 - Vogelmonitoring Vreewater, avond
 • 16 - Werkgroep Beheer: Afronding seizoen 2021 - 2022
 • 17 - Vogelmonitoring Vreewater, ochtend 
 • 17 - Dagvlindermonitoring Vreewater
 • 20 - Boomkikkers luisteren, 20.00 uur Jagersrust
 • 22 - Nachtvlindermonitoring Diepsteeg
 • 24 - Vogelexcursie Biesbosch
 • 24 - Dagvlindermonitoring Stalberg
 • 29 - Luisteren knoflookpadden, 20.30 uur. Bocht noordzijde Zwart Water
 • 29 - Nachtvlindermonitoring Dorperheide

Mei

 • 01 - Vogelmonitoring Vreewater, ochtend
 • 01 - Dagvlindermonitoring Vreewater
 • 04 - Boomkikkers luisteren, 20.00 uur Jagersrust
 • 06 - Nachtvlindermonitoring Zwart Water, Slinkerveldweg
 • 07 - Vogelexcursie Polder Arkemheen
 • 08 - Dagvlindermonitoring Stalberg
 • 13 - Nachtvlindermonitoring De Hamert, Walbeckerweg P2
 • 14 - Vogelmonitoring Vreewater, avond
 • 15 - Vogelmonitoring Vreewater, ochtend
 • 15 - Dagvlindermonitoring Océ-weerd
 •  
 • 20 - Nachtvlindermonitoring Werkschuur, Twistedenerweg
 • 22 - Dagvlindermonitoring Vreewater
 • 25 - Boomkikkers luisteren, 20 uur Jagersrust
 • 27 - Nachtvlindermonitoring Dikkenberg
 • 29 - Vogelmonitoring Vreewater, ochtend
 • 29 - Dagvlindermonitoring Stalberg

Juni

 • 03 - Nachtvlindermonitoring Putterweg
 • 05 - Dagvlindermonitoring Stalberg-Noord
 • 10 - Nachtvlindermonitoring Dorperheide
 • 11 - Vogelmonitoring Vreewater, avond
 • 12 - Vogelmonitoring Vreewater, ochtend
 • 12 - Dagvlindermonitoring Broekveldweg Lomm, Kleine ijsvogelvlinder
 • 17 - Nachtvlindermonitoring Diepsteeg
 • 19 - 
 • 24 - Nachtvlinderexcursie Werkschuur, Twistedenerweg
 • 26 - Vogelmonitoring Vreewater, ochtend
 • 26 - Dagvlinderexcursie Grubbenvorst, Bruine eikenpage

Juli

 • 01 - Nachtvlindermonitoring Kantoor Limburgs Landschap
 • 02 - Dagvlindermonitoring Heideblauwtje o.l.v. Henk Heijligers
 • 03 - Dagvlindermonitoring Broekveldweg Lomm, Kleine ijsvogelvlinder
 • 08 - Nachtvlindermonitoring Hanikerweg
 • 10 - Dagvlinderexcursie Sint Pietersberg
 • 15 - Nachtvlindermonitoring De Hamert, Walbeckerweg P2
 • 17 - Dagvlindermonitoring Vreewater
 • 22 - Nachtvlindermonitoring Klein Vink
 • 23 - (Juveniele) boomkikkers tellen, 09.00 uur Jagersrust
 • 25 - Dagvlindermonitoring Stalberg
 • 29 - Nachtvlindermonitoring Dikkenberg
 • 31 - Dagvlindermonitoring Vreewater

Augustus

 • 05 - Nachtvlindermonitoring Werkschuur, Twistedenerweg
 • 06 - Dagvlindermonitoring Heivlinder o.l.v. Henk Heijligers
 • 07 - Dagvlindermonitoring Stalberg
 • 12 - Nachtvlindermonitoring Dorperheide
 • 14 - Dagvlindermonitoring Vreewater
 • 19 - Nachtvlindermonitoring De Hamert, Walbeckerweg P2
 • 21 - (juveniele) boomkikkers tellen, 09.00 uur Jagersrust
 • 21 - Dagvlindermonitoring Océ-Weerd
 • 26 - Nachtvlindermonitoring Diepsteeg
 • 28 - Dagvlindermonitoring Stalberg

September

 • 02- Nachtvlindermonitoring Putterweg
 • 04 - Dagvlindermonitoring Vreewater
 • 09 - Algemene ledenavond - 19.30 uur
 • 09 - Nachtvlindermonitoring, Werkschuur Twistedenerweg
 • 11 - Dagvlindermonitoring Stalberg
 • 16 - Nachtvlindermonitoring De Hamert, Walbeckerweg P2
 •  
 • 23 - Nachtvlindermonitoring Hanikerweg
 • 30 - Nachtvlindermonitoring Dorperheide

Oktober

 • 01 - Vogelexcursie Zeeland
 • 07 - Nachtvlindermonitoring Werkschuur, Twistedenerweg
 • 16 - Fietstocht, info en aanmelden bij Ton Wetjens

November

December