Lid worden

Beschrijving lidmaatschap

  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij dit 4 weken vóór het einde van het jaar is opgezegd (schriftelijk of per email).
  • U ontvangt van de afdeling een digitale nieuwsbrief en het landelijke IVN kwartaaltijdschrift Mens en Natuur.
  • U kunt uw lidmaatschap naar keuze combineren met een abonnement op het tijdschrift De Natuurgids.
  • Kosten van het IVN Maasduinen lidmaatschap bedragen € 20,- per jaar.
  • Kosten van het IVN Maasduinen jeugd-lidmaatschap (jonger dan 18 jaar) bedraagd € 2,50 per jaar.
  • De kosten van het abonnement op het tijdschrift De Natuurgids bedragen € 14,50 per jaar.

Aanmelden? Maak gebruik van het aanmeldformulier.

aanmeldingsformulier_ivn-maasduinen_9.pdf

Donateur
U kunt IVN Maasduinen ook steunen als donateur door
10, 20 of 30 euro per jaar over te maken op;
bankrekening NL94RABO0153513861
t.n.v. IVN Maasduinen te Velden.

U ontvangt dan periodiek de digitale nieuwsbrief.
Schenkingen zijn in veel gevallen aftrekbaar van de belasting.