Ecologie

Taak & Doelstelling

e1De werkgroep Ecologie is een beetje de denktank van de vereniging. Hier worden plannen beoordeeld die te maken hebben met de veranderingen in natuur, milieu en landschap. Al of niet in samenwerking met andere natuurbeschermers of beheerders wordt overleg gevoerd met overheidsinstanties. Waar mogelijk wordt steun verleend aan de plannen, maar soms wordt er beroep tegen aangetekend of op andere wijze actie gevoerd. Soms neemt de werkgroep zelf initiatief voor verbetering van de leefomgeving. Deze groep werkt het hele jaar rond, vaak vergaderend maar ook "schouwend" in het veld op wisselende dagen en tijden.

Langs de Maas in Arcen en Velden

De ecologie werkgroep heeft op 22 oktober 2003 het rapport "Langs de Maas in Arcen en Velden, Schakel in de Maascorridor van Venlo tot Bergen" gepresenteerd. Het rapport beschrijft een integrale visie van het gebied langs de Maas, mede in het kader van de Hoogwatergeul Lomm.

Het rapport en bijbehorende kaart zijn hieronder te downloaden.

In de pers 

Op zoek naar gaten in de natuur. Het krantenartikel is hieronder te downloaden.

(De ecologiewerkgroep op pad voor haar nieuwe uitdaging, "Langs de grens in Arcen en Velden"

Langs de Maas
Langs de Maas Kaart
Dagblad de Limburger 5-3-04