Maasduinen
Insecten
Op
vrijdag19mei201714:00

Opening van de bijenoase

Een verdere ontwikkeling van het Natuurpad ‘Volg de das’ met bijenhotels en insectvriendelijke struiken.

We vertrekken met genodigden en alle IVN’ers die hiervoor belangstelling hebben, bij de familie Geelen, Bong 18 in Velden.

We wandelen langs onze nieuwe aanplant naar de infohut voor de officiële opening.

Aanmelden bij: Daan Strelitsky tel: 077  4721321 of via ivn.maasduinen@live.nl

Algemene informatie

vrijdag 19 mei 2017 - 14:00