Werkgroep Schone Rivieren

Schone Rivieren is een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Doel is om in 2030 alle Nederlandse rivieren plasticvrij te krijgen. Dat wordt bereikt met opruimen, onderzoeken, ontdekken en oplossen.
Plastic vervuilt het milieu omdat het niet afbreekt maar in steeds kleinere stukjes uiteen valt. Daardoor komt het in onze voedselketen terecht.
Plastic spoelt aan op de oevers langs de rivieren of wordt door recreanten in de uiterwaarden achter gelaten. De rivieren transporteren het naar de oceanen waar grote concentraties met 'plastic soep' ontstaan. Deze zijn dodelijk voor het leven in en boven de zee.

Omroep Gelderland maakte in juni 2021 een reportage met onze werkgroep.

De werkgroep organiseert expedities om voorlichting te geven en opruimacties in de uiterwaarden .
Ook werkt zij mee aan het afval onderzoek van Schone Rivieren.
Je bent welkom om mee te werken in deze werkgoep!

Coördinator Contact
Froukje Balk schonerivieren.ivnmew@gmail.com