Werkgroep Duurzaamheid

Als klimatologische omstandigheden veranderen moet de samenleving keuzes maken, die een gezonde en groene leefomgeving duurzaam mogelijk maken.

De werkgroep Duurzaamheid heeft het doel om de kennis over biodiversiteit en duurzaamheid te vergroten. Biodiversiteit is een van de belangrijkste pijlers om een duurzame leefomgeving te creëren.
De werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan (semi-) overheid, bedrijven en particulieren bij b.v. het ontwikkelen van plannen t.b.v.
CO2- vrije energieopwekking, natuurinclusieve agrarische buitengebieden en natuurinclusief bouwen.

Foto: Friso van der Zee, WUR

Coördinator Contact
Bert van Haaften invmaasenwaal@gmail.com