ANBI

IVN is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN Maas en Waal vallen onder deze regeling.

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren. De gegevens zijn hieronder vermeld:

 

IVN  Afdeling Maas en Waal

RSIN nummer 804215455
Adres Slootsestraat 36a, 6655 AJ Puiflijk
Email ivnmaasenwaal@gmail.com
Internet www.ivn.nl/afdeling/maas-en-waal
Bestuur Zie website onder Organisatie / Bestuur.
Beloningsbeleid Alle leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.
Beleidsplan

Is verwerkt in het jaarverslag. Zie Jaarverslag

Doelstelling

Doelstelling: IVN werkt aan een duurzame samenleving. Door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, worden zij zich pas echt bewust van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven.
Zie   Statuten IVN MW 2018

 

Verslag uitgeoefende activiteiten Is verwerkt in het jaarverslag. Zie Jaarverslag
Financiële verantwoording

Zie Jaarverslag