Maas en Waal
IVN
donderdag23mrt2017

Uitnodiging ALV - Bestuursleden gezocht! - Lezing Wetlands Passewaay

IVN Maas en Waal houdt haar Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 april 2017 in het steunpunt Dalenstraat 1,6658 KS Beneden-Leeuwen
Aanvang 19:30

De bijbehorende stukken zijn per email aan de leden en donateurs verzonden of worden op verzoek toegezonden.

Aansluitend houdt Bob Louwerse een lezing over de Wetlands Passewaay

Vacatures  bestuur IVN Maas en Waal

Per 18 april 2017 zijn twee functies binnen het bestuur van IVN Maas en Waal vacant!
De voorzitter en één bestuurslid zijn aftredend en niet herkiesbaar.

Voor de continuїteit in het bestuur is het van belang dat deze vacatures worden opgevuld!

Daarom een oproep, deze bestuursfuncties te willen overwegen! 

Bijgaand een indruk van de taken en de tijdsinvestering! 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de voorzitter.