Maas en Waal
Natuur
maandag11okt2021

PFAS en de Kaliwaal

Op 18-09-2021 stond een artikel in de Gelderlander over de toestemming van de Provincie Gelderland voor het storten van met PFAS verontreinigd slib in de Kaliwaal. Dit had veel verontwaardiging tot gevolg mede door het verzuim van het uitvoerende bedrijf K3Delta, om o. a. de gemeente Druten over dit voornemen vooraf te informeren. Ook was de informatie in het artikel incompleet. Alsnog heeft K3Delta een brief gestuurd naar B&W en de gemeenteraadsleden van Druten en West Maas en Waal en bewoners in de directe omgeving van de Kaliwaal. Ook wij ontvingen de uitvoerige informatie over de achtergronden van deze geplande slibstorting en de reden waarom hiervoor nu een goedkeuring van de Provincie aangevraagd moest worden. Wij stellen deze informatie hier beschikbaar:  K3Delta PFAS slib Kaliwaal info

PFAS is sinds de productie ervan overal aanwezig in ons milieu. Maar pas sinds 2019 wordt serieus nagedacht over de schadelijke invloed die het op mens en milieu heeft en moeten veiligheidsnormen vastgesteld worden. De PFAS in het slib van de rivieren is afkomstig van de rioleringen en de industrie. Levend in het land van Maas en Waal moeten wij ons ook realiseren dat elke keer als de rivieren buiten hun oevers treden de uiterwaarden met PFAS bevattend water overspoeld worden en dat dit water ook in de bodem terecht komt!

PFAS is een groep stoffen met heel handige eigenschappen en wordt daarom in veel producten toegepast. In het blad Chemische Feitelijkheden van de KNCV staat in het artikel PFAS - Het ‘ideale’ materiaal verhelderende informatie over de toepassing ervan en het dilemma dat het veroorzaakt.

Het bestuur van IVN Maas en Waal onderkent dat het storten van slib onvermijdelijk is en is in afwachting van onderzoek naar de definitieve methode om met PFAS verontreiniging om te gaan.