Maas en Waal
Cursussen
woensdag14sep2022

IVN Vogelcursus 2022/2023

Over hun leefwijze, zang en habitat

IVN natuurgids Gerard van Doremaele start op dinsdag 20 september weer een vogelcursus in het BC De Grote Rivieren te Heerewaarden, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden.  
Er zijn 8 theorielessen vanaf 19:30 - 22:00 uur op de 3e dinsdagavond in de maanden september, oktober, november, januari, februari, maart, april, mei. De bijbehorende 8 excursies vinden telkens op 2 zondagochtenden plaats waarbij de groep opgedeeld wordt.

In deze cursus leer je over alle soorten vogels in Nederland. Zang- water- en roofvogels. Wintergasten, standvogels en overwinterraars. Hun leefwijze, habitat en zang. Daarom zijn 2 excursies buiten onze regio.

De kosten voor deze cursus zijn voor niet-leden van IVN Maas en Waal € 60,00. 
Leden van IVN Maas en Waal krijgen 20% korting en betalen € 48,00. Lid worden bij aanmelding is ook mogelijk.
Overmaken naar rekeningnummer NL76 RABO 0112 7430 48 t.n.v. IVN Afdeling Maas en Waal ovv Vogelcursus 2022-2023.

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 25. Daarom willen wij personen die nog niet eerder deze cursus hebben gevolgd voorrang geven bij de inschrijving. Wij hopen op begrip voor deze keuze.

Gaarne dit aanmeldformulier gebruiken en  opsturen. Daarna ontvangt u bericht over u plaatsing en de wijze van betaling.

Vragen kunt via sms sturen naar mobiel nr 06-17003500