Natuurbelevingen

- Alle foto's van de maand

Een verzameling natuurbelevingen en observaties in Maas en Waal. 
Ook jouw verhaaltje en foto ontvangen wij graag op ivnmaasenwaal@gmail.com

- Wat drijft daar? mei2020; een kunstwerkje in het water
- Nieuw leven maart maart 2020; de ontwikkelingen in kikkerdril
- Pinokkio-vlieg?  maart 2020; een wollig insect trekt de aandacht
- On-gewone pad maart 2020; een bijzondere observatie tijdens de 
  paddentrek
- Weidevogelbescherming april 2019; een nestje grutto eieren
- Workshop Natuurfotografie mei 2018, een film van Edward Bokken
- Nachtvlinders spotten in de Kaliwaal met Harm,  natuurgids IVN Rijk van     
  Nijmegen. Onze cineast Edward Bokken heeft hiervan een film gemaakt.