Liendense Waard

In dit gebied is in de periode 2008-2010 een nevengeul aangelegd, die met de Maas meestroomt bij hoogwater. Deze geul is gegraven op de plek waar tot ca. 1930 de Maas nog een verbinding vormde met de gracht rondom de ruïne van Batenburg en vormt nu een prachtig gebied voor allerlei vogels.

vogelkijkhut LWNaast diverse steltlopers kunnen we nu ook zaagbekken, pijlstaarten en nonnetjes aantreffen, die vanuit de vogelkijkhut goed te bekijken zijn. Maar dan moet het net geen hoogwater zijn!

 


nfo LW