Het ontstaan van Maas en Waal

In het document maas en waal ontgonnen verleden van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat een uitvoerige beschrijving van de regio en de historie van de landschapsontwikkeling van Maas en Waal.