Foto van de maand maart 2022

Een zonnige maart wekte ook de insecten weer tot leven
IVN-lid Govert stuurde een foto van een gehoornde metselbij die op zoek is naar een schikte nestplaats. Daarvoor maakt deze wilde bij heel graag gebruik van bijenhotels. In de holte worden nestcellen gemetseld van klei waarin telkens een ei met nectar en stuifmeel als voedsel opgesloten wordt. De gehoornde metselbij is in de lente actief, dus afhankelijk van vroege bloeiers.
gehoornde Metselbij en bijhotel                                  ----------------------------------------------
IVN-lid Jacomien maakte een foto van een blinde bij die smult van de makkelijk toegankelijke nectar van een tulipa turkestanica.  Dit insect is een zweefvlieg, het lijkt op een honingbij maar steekt niet. De eieren worden in water afgezet waarna de larven een tijd door het water zwemmen om daarna te gaan verpoppen en zich tot een nieuwe imago's ontwikkelen.
blinde bij en tulipa turkestanica