Maas en Waal
Vogels
Op
zondag10feb201909:00

Vogelwandeling rond de Uivermeertjes in Deest

Voor vroege vogels

Natuurgebied “De Uivermeertjes” in Deest, genoemd naar oude boerderij “Uiversnest”, is een voormalige zandwinplas van 69,5 ha, waarvan de oevers zijn ingericht als een fraaie groene omzoming. De relatief hoge grondwaterstand zorgt voor een weelderige begroeiing.

Dit gebied wordt beheerd door SBNL Natuurfonds, een landelijke natuurorganisatie die haar fondsen inzet voor natuur, landschap en erfgoed en wordt beheerd door particulieren en agrariërs.

In dit waterrijke gebied gaan de gidsen met U op zoek naar allerlei watervogels, zoals aalscholvers, diverse soorten reigers en ganzen. Maar ook de vogels in het omringende struikgewas worden uiteraard niet vergeten.

Daar zijn o.a. diverse soorten mezen en mussen, vinken, roodborst en eksters te spotten.

De wandeling duurt ca. 2 uur. Neem uw verrekijker mee, ook warme kleding wordt aanbevolen.

Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor het IVN wordt zeer gewaardeerd.

Algemene informatie

zondag 10 februari 2019 - 09:00
Locatie: 
Parkeerplaats Uivermeertjes
Deestersteeg
Deest
Nederland
Extra Informatie: 

Voor informatie: tel. 0487 – 591665

Google Maps image