Over IVN Maas en Niers

't LegerWAT IS IVN? Het Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen. IVN Maas en Niers is zo'n afdeling met als werkgebied de gemeenten Gennep, Bergen en Mook en Middelaar. 

DOELSTELLING  Het IVN wil door haar activiteiten laten zien hoe mooi de natuur is, in de verwachting dat bewustmaking zal bijdragen tot bescherming van onze natuur. 

WAT WE DOEN Het IVN organiseert excursies, wandelingen, thema-avonden en cursussen. Zij beschrijft wandel- en fietsroutes en stimuleert werkgroepen. 
IVN Maas en Niers heeft de volgende werkgroepen: wandelingen en excursies, insecten en vlinders, vogels (uilen, roofvogels en weidevogels), paddenstoelen, planten, redactie en publiciteit, bibliotheek, landschapsbeheer en jeugd ‘de Groentjes’. Het IVN inventariseert en stuurt informatie naar betrokken instanties. 
MANIE is het afdelingsblad van en voor leden. Het wil informeren, motiveren, stimuleren en activeren. 
HOE WE WERKEN Alle activiteiten van IVN Maas en Niers, zowel van leden als van bestuur, zijn vrijwilligersactiviteiten. We zijn een club van doeners. 

Download ook op de nieuwe folder vanIVN Maas en Niers.

IVN Maas en Niers


HOE KUN JE LID WORDEN? Door opgave bij het bestuur, kijk bij menuregel Contact Maas en Niers of bij een IVN-gids.
KOSTEN De contributie voor het jaar 2019 is: 

  • A-leden (tevens lid van het landelijke IVN): € 22,50
  • C-leden (huisgenootleden, ontvangen geen Manie): € 10,- 
  • D-leden (donateurs) € 15,- (minimaal) 
  • E-leden (jeugdleden) € 5,- (> 2 leden per gezin 1 lid gratis). 
  • Groentjes: € 5,-

IVN Maas en Niers Rabobank Gennep:
bankrek.nr. NL69 RABO 0140663460

Adres: Kampweg 10, 6591 XV Gennep