Maas en Niers
Beleid & Organisatie
woensdag03feb2021

Stand van zaken traject Licht & Gericht

Stand van zaken traject Licht & Gericht

IVN Maas en Niers heeft op dit moment 329 leden, dat is voor een IVN-afdeling een mooi aantal. Maar het aantal is niet het enige dat van belang is. In 2020 is het bestuur het traject Licht & Gericht gestart om een oplossing te vinden voor zaken waar we al jaren tegen aan lopen, zoals vergrijzing, bezettingsproblemen en de terugloop van actieve leden.

Deel 1 van L&G

Het eerste deel van dit traject is een soort van zelfonderzoek geweest om te ontdekken waar we staan als IVN Maas en Niers. Met alle actieve leden hebben we een Jubel & Klaag-sessie gedaan waarin gevraagd werd hun mening te geven wat ze goed vinden (jubel) en wat niet (klaag). Als ‘jubel’ wordt de goede samenwerking met enthousiaste mensen het meest genoemd. Als ‘klaag’ wordt vaak genoemd dat wij als IVN zo weinig zichtbaar zijn, er zo weinig gebeurt.

Tevens hebben we een enquête gehouden onder de leden en over de wijze waarop IVN Maas en Niers communiceert. Maar liefst 64 leden hebben de enquête ingevuld. Dit is 23% van de leden, een prachtig resultaat. Hieronder enkele conclusies met grafiek:

De Manie wordt goed gelezen

grafiek 1grafiek 2

Digitale nieuwsbrief

Deze wordt goed gelezen, maar er zijn in verhouding met de Manie veel minder leden die hem ontvangen en lezen. Dit komt omdat we niet beschikken over de e-mailadressen van alle leden. Dit vinden wij bijzonder jammer, omdat een digitale nieuwsbrief een effectief middel is om leden snel en actueel op de hoogte te houden van activiteiten en het laatste nieuws, zoals nu met corona.

Abonneren op onze nieuwsbrief is simpel: stuur een bericht naar secretaris@IVN-maasenniers.nl.

grafiek 3Website

Deze wordt weinig gebruikt en gelezen. Dat valt ons wel wat tegen. We gaan er voor zorgen dat de website beter aansluit bij de behoeften van leden. Wij willen heel graag een goed contact houden met onze leden en hiervoor is een website een belangrijk middel. Zeker in deze tijd.

grafiek4Open vragen

Er zijn in de enquête ook veel vragen gesteld aan het bestuur. Hier gaan we mee aan de slag. Alle vragen worden  persoonlijk beantwoord.

Actieve leden

Waar we natuurlijk erg blij mee zijn is dat er leden zijn die graag meer actief willen zijn bij een werkgroep. Deze leden worden op korte termijn persoonlijk benaderd door de coördinator van desbetreffende werkgroep.

grafiek5Leeftijdsopbouw

We hebben we gekeken wat de leeftijdsopbouw is van onze IVN Maas en Niers en de verhouding mannen en vrouwen.

grafiek6Van alle leden is 60% man en 40% vrouw. De leeftijdsopbouw kunnen we niet helemaal goed bepalen omdat we van bijna een kwart van de leden geen leeftijdgegevens hebben.

Het aantal groentjes is met 81 gelukkig heel goed. Hoe meer kinderen over de natuur leren en ervan genieten, hoe beter. De groep van 60 jaar en ouder is groot: 117 leden van de in totaal 329 leden, dat is ruim 35%. De leeftijdscategorie tussen 20 en 60 is naar verhouding klein, we zouden heel graag verjonging van het ledenbestand zien.

We gaan ideeën verzamelen hoe we meer leden en vooral in de leeftijd tussen 20 en 60 jaar kunnen krijgen.

Heb je een goed idee hoe we kunnen verjongen? Laat het ons weten!

Eerste conclusies

  • Uit de enquête en sessies blijkt dat leden en actieve leden tevreden zijn over het functioneren van de afdeling.
  • We gaan (mede naar aanleiding van opmerkingen uit de enquête en gesprekken die we met de werkgroepen voerden) meer energie steken in het verbeteren van de interne communicatie. Het gaat onder andere om betere afstemming en terugkoppeling tussen en naar werkgroepen.
  • We focussen ons op meer aandacht voor externe communicatie: PR en vernieuwing van de website.
  • We moeten gaan verjongen.

 

kinderen

Deel 2 van L&G

In het tweede deel van het traject Licht & Gericht bepalen we definitief waar we energie in gaan stoppen en waar niet. Het eindresultaat is een meerjarenplan 2021-2025. Dit plan wordt gepresenteerd in de Manie, in de nieuwsbrief en op de website.

Kom je ons helpen?

Mocht je bij het lezen van dit alles denken van “nou, ik wil wel meehelpen of een paar keer meedenken om de zaak op de rit te krijgen, maar zonder langdurige verplichtingen’’.
Dat kan uitstekend! Laat het ons weten. Mail onze secretaris Marcel Aaldering secretaris@ivn-maasenniers.nl of bel hem op 06 29017168 voor meer informatie.

Verloting

Onder de deelnemers van de enquête hebben we 5 leden verlood. De gelukkige winnaars zijn Freek, Hens, Grietje, Jaap en Gerard. Gefeliciteerd! Jullie ontvangen een zeer unieke excursie .

Zodra de corona maatregelen het toelaten ontvangen jullie van ons bericht hoe, wat en wanneer. Alvast veel plezier gewenst.

Tenslotte

Wij hopen dat de coronatijd snel voorbij zal gaan en we weer samen kunnen komen.

Tot die tijd: houd vol, blijf voorzichtig en gezond!

Bestuur IVN Maas en Niers